<p> <strong> Tam Set - &nbsp; </strong> 2 satu0131r 55 litre / saat ve nbsp kadar sou011futucular kuru sou011futucu iu00e7inden <strong> santral StrEAM 50 bira bavul; - Su0130YAH EDITION </strong> </p> <p> &nbsp; </p> </strong> </u> </p> <p> <u> <strong> oluu015fur <div> <ul> <li> 2 satu0131r 55 litre / saat ve nbsp kadar sou011futucular kuru sou011futucu iu00e7inden <strong> santral StrEAM 50 bira bavul; - Su0130YAH BASKI </strong> </li> <li> 1 x basu0131nu00e7 du00fcu015fu00fcru00fccu00fc 2 satu0131r u015fiu015fe, 2,0 kg </li> <li> 2 x CO2 hortum tam, 1,5 m '/ li> <li> 2 x bira hortum John - 3/8 "ve 5/8" vidalu0131 bau011flayu0131cu0131 2.00 m - - bira dau011fu0131tu0131cu0131 3 bar </li> <li> 1 x CO2 Misafir CO2 tamamen bitmiu015f </li> <li> karbonik anahtaru0131 " esir"</li> <li> 2 x pim kafa, seu00e7iminiz: du00fcz olmadan! Kombine, sepet, Kopi, Key Fu0131u00e7u0131 </li> <li> bau011flantu0131laru0131: John Misafir </li> </ul> </div> <ul> </ul> <p> &nbsp; </p> <div> <div style = "position: absolute; color: white; font-size: 14px; padding-left: 235px; padding-top: 2175px;"> <strong> <span style = "color: rgb (241, 155, 19); "> bira sou011futucularu0131 50 StrEAM - Tek | operasyonda - TOp iktidarda </span> </strong> Birkau00e7 basit adu0131mda <p> dokunulduu011funda: </p> <p> santral paketten </p> <p> basu0131nu00e7 du00fcu015fu00fcru00fccu00fc <br> karbonik asit CO2 u015fiu015feye u015fiu015fe - bind anahtar ve su0131ku0131n </p> Bau011flantu0131 <p> dau011fu0131tu0131m kafasu0131na basu0131nu00e7 regu00fclatu00f6ru00fc CO2 hortum </p> <p> Bira hortum musluk ve du00fczeltme </p> iu00e7ine musluk kafasu0131 ve satmak fiu015fe bau011flu0131 <p> varil delmek </p> Ayar <p> basu0131nu00e7 azaltu0131cu0131daki gu00fcu00e7 basu0131ncu0131 </p> iktidara Bau011flan <p> santral u00e7u0131ku0131u015fu0131 </p> Ayar <p> basku0131 ve sou011fuk bira keyfi </p> <p> Tu00fcm bileu015fenler tam sette ya bizim du00fckkanda </p> </div> bir aksesuar olarak bulunabilir <div> <div style = "konumu: mutlak; font-size: 14px; doldurma-sayu0131su0131: 20 px, dolgu u00fcstu00fc: 1875px;"> <strong> <span style = "color: RGB (241, 155, 19) ; "> StrEAM 50-2 leitigen dau011fu0131tu0131cu0131lar su0131nu0131fu0131nu0131n en iyisi </span> </strong> <p> bira sou011futucu aku0131m 50 maliyet indirme performansu0131, kalite oranu0131 au00e7u0131su0131ndan, iyi bir "dau011fu0131tu0131cu0131lar 45 l / h kadar <br>" kategorisindedir. </p> <strong> <span style = "color: RGB (241, 155, 19);"> StrEAM 50 yatu0131ru0131m kolay temizlenebilir </span> </strong> <p> kitleri temizlik au015fau011fu0131daki, All StrEAM Single tarafu0131ndan kullanabilirsiniz | 50 musluk ve kolay temiz iu00e7in: </p> <p> <u su0131nu0131f = "normal listesi" L = ""> <strong> <a href = "https://www.ich-zapfe.de/bierzapfen/reinigungsset-fuer-zapfanlage-und-keg-klein -with-30mm cleaningadapter / a-452011 / "> ku00fcu00e7u00fck kod temizleme </strong> </u> </p> <p> <u su0131nu0131f = "normal listesi" L = ""> <strong> <a href = "https://www.ich-zapfe.de/bierzapfen/reinigung-zapfanlage/reinigungssets/reinigungsset-easy/a -453079 / "> Kolay kodunu (u00f6nerilir) </strong> </u> </ p temizleme> <p> <u su0131nu0131f = "normal listesi" L = ""> <strong> <a href = "https://www.ich-zapfe.de/bierzapfen/reinigungsset-fuer-zapfanlage-und-keg-gross -1leitig-7mm-30mm adaptu00f6r / a-452290 / "> bu00fcyu00fck kod temizleme </strong> </u> </p> </div> <div> <div style = "konumu: mutlak; font-size: 14px; doldurma-sayu0131su0131: 310px; doldurma u00fcstu00fc: 1527px;"> <strong> <span style = "color: RGB (241, 155, 19) ; "> sou011futucu iu00e7inden aku0131m 50 - bir au011fu0131rlu0131k ile Teknik u015eartname </span> </strong> <br> asil AKIu015eI 50 kuru sou011futucu sadece 30 kg <br> gu00fcu00e7lu00fc bir 7 mm hattu0131 <p> <> Boyutlar ile donatu0131lmu0131u015ftu0131r. : </strong>; B / G / H (damlama tepsisi de dahil olmak u00fczere). / 210u0445405u0445410 </p> <p> <strong> Gerilim: &nbsp; </strong> 220V, 50Hz, 267W, 1,16A </p> <p> <strong> Kompresu00f6r </strong> 1/6 pS </p> <p> <strong> satu0131r: </strong> 2 x bira </p> <p> <strong> vu00fccut: </strong> metal pulvesiert, pas kasa </p> <p> iu015flenmesi ve paketlenmesi yu00fcksek kaliteli </p> </div> <div> <div style = "konumu: mutlak; font-size: 14px; doldurma-sayu0131su0131: 100 px, dolgu u00fcstu00fc: 1172px;"> <strong> <span style = "color: RGB (241, 155, 19) ; "> waterchiller StrEAM 50 2ltg. - verimlilik, performans, keyfi </span> </strong> aku0131m 50 bira dau011fu0131tu0131cu0131nu0131n termal blok yu00fcksek enerji kapasitesi <br>, bu00f6ylece <br> olabilir u00f6nce 2-4 dakika sonra, dokunun u00fczerine mu00fckemmel sou011futulmuu015f bira sonra. . zaman <br> iu00e7in grubu Maks. termostat, termal olarak birikmesi yu00fcksek bir enerji miktaru0131 u0130ndirme (yaklau015fu0131k 10 dakika sonra) blok ve diu011fer daha sou011futulmuu015f bira hizmet sau011flar sonra bu00f6ylece bir. <br> <strong> sou011futma teknolojisi StrEAM 50 dau011fu0131tu0131cu0131 elektrik gu00fcu00e7 tu00fcketimi daha verimli <br>% 45 civaru0131ndadu0131r. </strong> <br> <strong> bira yukaru0131 sou011futmak iu00e7in dokunun etmektir. </strong> <br> <strong> sou011futma du00f6ngu00fcler paslanmaz u00e7elikten yapu0131lmu0131u015f ve dolayu0131su0131yla istikrarlu0131 ve dayanu0131klu0131 <br> </strong> &nbsp; Malzemeler yu00fcksek hijyen standartlaru0131na cevap ve radyatu00f6r </div> uzun bir servis u00f6mru00fc sau011flar kullanu0131lu0131r. <div> <div style = "konumu: mutlak; font-size: 14px; doldurma-sayu0131su0131: 300 px, dolgu u00fcstu00fc: 780px;"> <span style = "color: RGB (241, 155, 19);"> <strong> StrEAM 50 2 lt - ve iki musluk </strong> </span> <br> en u00f6nde gelen 2 leitigen tablo / under vurma bitki StrEAM duymuu015f gu00fcu00e7lu00fc sou011futma kapasitesine ve mu00fckemmel boyutlaru0131, 50 ile akan sou011fuk bir bira piyasada-sayacu0131 sou011futucu. <p> 80 ila 90 gu00f6zlu00fck (0.5 litre), saat bau015fu0131na mu00fckemmel sou011futulmuu015f bira, </strong> </p> <strong> sou011futma kapasitesinin <p> <strong> gu00fcu00e7lu00fc kompresu00f6r StrEAM 50 olmasu0131nu0131 sau011flar ku00f6pu00fck olmadan asgari enerji tu00fcketimi ve mu00fckemmel sou011fuk bira </strong> </p> </div> <div> <div style = "position: absolute; font-size: 14px; padding-left: 5px; padding-top: 495px;">. Max termostat ayarlanmu0131u015fsa, indirme (yaklau015fu0131k 10 dakika sonra) termik blok yu00fcksek Enerji ve birikir miktaru0131 ve diu011fer sonra bu u015fekilde bir bir <br> daha sou011futulmuu015f bira hizmet sau011flar, yani. <p> <strong> sou011futma teknolojisi StrEAM 50 dau011fu0131tu0131cu0131 elektrik gu00fcu00e7 tu00fcketimi olarak yaklau015fu0131k% 45 daha etkili olduu011funu <br>. </strong> </p> <p> <strong> bira sou011futmak iu00e7in musluk kalmu0131u015ftu0131r. </strong> </p> <p> <strong> sou011futma bobinleri paslanmaz u00e7elik ve bu00f6ylece <br> ahu0131ru0131 ve dayanu0131klu0131 malzemeden yapu0131lmu0131u015ftu0131r. </strong> </p> <pr> buluu015ftuu011fu en yu00fcksek <br> hijyen standartlaru0131nu0131 kullanu0131lan ve radyatu00f6ru00fcn uzun bir servis u00f6mru00fc sau011flamak malzemeler. <p> &nbsp; </p> </ pr> </div> <div> <div style = "konumu: mutlak; font-size: 14px; doldurma-sayu0131su0131: 1 px, dolgu u00fcstu00fc: 95px;"> <strong> <span style = "color: RGB (241, 155, 19) ; "> dau011fu0131tu0131cu0131 StrEAM 50 2 telli Bierzapfanalage sensu00f6ru00fc 45 litre / saat, bira bavul, indirme waterchiller, trockenku00fchlerr </span> </strong> <br> 3 dakika paketten ... 2 dakika kadar ... 1 dakika bau011flantu0131 = sonsuz <br keyfini u00e7u0131karu0131n. > Sou011fuk, berrak, taze fu0131u00e7u0131 - Sen <br> bira sou011futucu StrEAM profesyonel sou011futma ve ev ortamu0131nda mu00fckemmel sou011futulmuu015f bira fotou011fraflaru0131 hizmet iu00e7in 2lt 50 hak, orta u015eartlaru0131 bahu00e7e partilerinde indirme ve kurumsal belirlendi. </div> <div> <div style = "konumu: mutlak; font-size: 14px; doldurma-sayu0131su0131: 45px; doldurma u00fcstu00fc: 420px;"> <palign = "merkez"> <font color = "ffffff"> kontrol aralu0131u011fu0131 <br> + 2 + 10 derece </font> </p> </div> <div> <div style = "position: absolute; font-size: 14px; padding-left: 185px; padding-top: 420px;"> <palign = "center"> <font color = "ffffff"> gu00fcu00e7: </font> </p> </div> 10 u00b0 C td de <br> 30 L / saat <div> <div style = "position: absolute; font-size: 14px; padding-left: 325px; padding-top: 420px;"> <palign = "center"> <font color = "ffffff"> sou011futma teknolojisi <br>% 45 daha etkili </font> </p> </div> gereu011fidir <div> <div style = "konumu: mutlak; font-size: 14px; doldurma-sayu0131su0131: 485px; doldurma u00fcstu00fc: 420px;"> <palign = "merkez"> <span style = "color: RGB (255 , 255, 255); "> Hazu0131r </span> <br> <font color =" sadece 2-4 dakika iu00e7inde ffffff "> </font> </p> </div> <p> <u su0131nu0131f = "normal listesi" L = ""> <u su0131nu0131f = "normal listesi" L = ""> <img alt = "" src = "https://cdn02.plentymarkets.com/ 1scq80vj4apc / u00f6n / I-zapfe_de / su00fcrgu00fcsu00fc / stream_50.jpg "style =" geniu015flik: 675px, kalu0131nlu0131k: 2569px; "> </u> </u> </p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ich-zapfe

Takımı - bira otomatı - Stream 50 2 satır, çalıştırma soğutucu / saat kuru soğutucular 55 litre, yeşil çizgi


ürün numarası NEW-5765

Üretici firma: ich-zapfe


* dahil. ges. KDV. artı. Nakliye

Hızlı teslimat
Hızlı teslimat yapıyoruz. DHL ile paketiniz en kısa sürede size teslim edilecektir!

Maksimum kalite
Dünyanın en büyük üreticilerinden en kaliteli ürünler!

Müşteri memnuniyeti
Müşterilerimizin% 90'ından fazlası memnun ve bizi başkalarına tavsiye ediyor.

Güvenlik
SSL sertifikası ile güvenli online alışveriş.

genellikle şununla birlikte satın alınır...

Şunlarla ilgilenebilirsiniz: