Informacje prawne


Informacje prawne

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

 

HAJUS AG
Lise-Meitner-Straße 7
30926 Seelze
Deutschland
Téléphone: 051518779898
E-Mail: info@beer-universe.com

Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.