<h2>Komplettset Hembru00e4nningsapparat, Destillationsapparat, Alambic - Premium med tillbehu00f6r och ju00e4sningshju00e4lpmedel, 0,7L</h2> <p>Denna fu00f6rstklassiga destillationsapparat erbjuder en visuellt tilltalande design och u00f6verlu00e4gsen kvalitetshantverk, vilket gu00f6r den till ett utmu00e4rkt val fu00f6r dem som su00f6ker ett pu00e5litligt och elegant destillationssystem.</p> <h3>Huvudku00e4nnetecken:</h3> <ul> <li>Premium kopparkonstruktion fu00f6r hu00e5llbarhet och lu00e5ngvarig anvu00e4ndning</li> <li>Inkluderar en drinklampa, spritbru00e4nnare och termometer fu00f6r effektiv och exakt destillation</li> <li>Kommer med tillbehu00f6r inklusive rengu00f6ringsborste, JULEP-sil, koppartratt, dryckesmu00e4tare och barsked med spatel Teardrop 45 cm</li> <li>Ju00e4sningshju00e4lpmedel, inklusive ren ju00e4stbukett, spritdestillerare och citronsyramonohydrat, tillhandahu00e5lls ocksu00e5 fu00f6r bekvu00e4mlighet och enkel anvu00e4ndning</li> <li>Destillationsku00e4rlet har en volym pu00e5 0,7 liter och har en kopparkruka och hju00e4lm med svanhalsdesign, vilket mu00f6jliggu00f6r enkel och effektiv destillation</li> <li>Mu00e4ssingskopplingar ansluter apparaten till kondensbehu00e5llaren fu00f6r en enkel och problemfri installation</li> </ul><p><strong>u00c4r destillation lagligt?</strong></p><p>Lagligheten varierar fru00e5n land till land; i vissa u00e4r det tillu00e5tet medan det i andra u00e4r fu00f6rbjudet. Lagarna varierar, och vissa regioner tillu00e5ter smu00e5 mu00e4ngder destillation fu00f6r personligt bruk, medan andra kru00e4ver en kommersiell licens. Det u00e4r kundens ansvar att informera sig om gu00e4llande lagar i sitt land. Vu00e5rt fu00f6retag u00e4r inte ansvarigt fu00f6r felaktig anvu00e4ndning av vu00e5r destillationsutrustning.</p>

ich-zapfe

Komplettset Hembränningsapparat, Destillationsapparat, Alambic - Premium med tillbehör och jäsningshjälpmedel, 0,7L


artikelnummer: NEW-7983

Tillverkare:ich-zapfe


* Incl. VAT excl. Shipping

Snabb leverans Vi levererar med DHL. Varorna anländer inom endast någar dagar hos dig som kund.

Hög kvalitet Produkter med den högsta kvaliteten från ledande tillverkare

Kundnöjdhet Mer än 95% av våra kunder är nöjda och rekommenderar oss.

Säkerhet Säker handel online med SSL-certifikat.

ofta köpt med...

Das könnte Sie auch interessieren: