<h2>u00d6ltapp, u00d6lautomat, u00d6lmaskin - JET 30, 1 kran, 35 liter/h</h2> <h3>Ku00e4nnetecken:</h3> <ul> <li>u00d6lutmatare, u00f6lmaskin, u00f6lkran och u00f6lkylare i ett</li> <li>Kraftfull kylteknik - 45 % effektivare u00e4n traditionella kylningsmetoder</li> <li>Fu00e4rdig fu00f6r anvu00e4ndning pu00e5 bara 2-4 minuter</li> <li>Kylkapacitet pu00e5 upp till 60 glas (0,5 liter) per timme</li> <li>Kontrollomru00e5de pu00e5 +2 till +10 grader, vilket su00e4kerstu00e4ller perfekt kyld u00f6l varje gu00e5ng</li> <li>Kylslingor i rostfritt stu00e5l fu00f6r hu00e5llbarhet och stabilitet</li> <li>Termoblock med hu00f6g energikapacitet fu00f6r kontinuerlig u00f6ldispensering</li> <li>Kompressor su00e4kerstu00e4ller minimal energifu00f6rbrukning och perfekt kyld u00f6l utan skum</li> <li>Lu00e4mplig fu00f6r anvu00e4ndning i hemmet, fester och fu00f6r mindre kommersiellt bruk</li> <li>Lu00e4tt att anvu00e4nda och rengu00f6ra</li></ul> <p>Att stu00e4lla in JET 30 u00e4r en bris, med beredskap inom 2-4 minuter. Kyltekniken su00e4kerstu00e4ller att u00f6let kyls u00e4nda fram till kranen, och de rostfria kylslingorna ger hu00e5llbarhet och stabilitet, vilket su00e4kerstu00e4ller lu00e5ngvarig anvu00e4ndning.</p> <p>Su00e5 oavsett om du u00e4r vu00e4rd fu00f6r en fest, driver ett litet fu00f6retag eller bara vill ha bekvu00e4mligheten med att ha en perfekt kyld u00f6l till hands, u00e4r JET 30 u00f6lautomat det perfekta valet.</p> <h3>Tekniska data:</h3> <ul> <li>Mu00e5tt: B/D/H/ 167/281 / (inkl. droppbricka) /368 mm</li> <li>Stru00f6mspu00e4nning: 230V, 50 Hz, 267W, 1,16A</li> <li>Kompressor: 1/8 HP</li> <li>Management: 1 x u00f6l</li> <li>Hu00f6lje: metall, pulveriserad, rostsu00e4ker</li></ul>

 

ich-zapfe

Öltapp, Ölautomat, Ölmaskin - JET 30, 1 kran, 35 liter/h


artikelnummer: JET-30

Tillverkare:ich-zapfe


* Incl. VAT excl. Shipping

Snabb leverans Vi levererar med DHL. Varorna anländer inom endast någar dagar hos dig som kund.

Hög kvalitet Produkter med den högsta kvaliteten från ledande tillverkare

Kundnöjdhet Mer än 95% av våra kunder är nöjda och rekommenderar oss.

Säkerhet Säker handel online med SSL-certifikat.

ofta köpt med...

Das könnte Sie auch interessieren: