<p><strong>Rengu00f6ringssats fu00f6r kran och kagge - liten - med 28 mm Reinigungsadpter </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><span class="marker">omfattande: </span></p> <p><span class="marker">- 10 svamp bollar fu00f6r 7mm kabeldiameter </span></p> <p><span class="marker"><b style="font-size: 11px; line-height: 1,4;">- </b> <span style="font-family: arial, helvetica, sans serif ; "> <b style=" font-size: 11px; line-height: 1,4; "> 1 kl. Dosdispensering fett </b> </span> </span></p> <p><span class="marker">- 1x rengu00f6ring adapter 28 mm fu00f6r dryckdispenserings kranar </span></p> <p><span style="font-size: 10px;">&nbsp; </span> <b style="font-size: 11px; line-height: 1,4;"> - 1x Kegreinigungsbu00fcrste </b> <span style="font-size: 11px; line-height: 1,4;"> </span> <strong style="font-size: 11px; line-height: 1,4;"> fu00f6r kombination och platt montering </strong></p> <p>- <b> 1x Dispensing nyckel </b></p> <p>- <b> 1x metall - Gardena </b> Anslutning fu00f6r rengu00f6ring adapter</p> <p>- <b> 30g Bevi effekt </b>, rengu00f6rings- och desinfektionsmedel koncentrat</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Viktigt: </strong></p> <p><strong>Detta Cleaning Kit u00e4r endast avsedd fu00f6r fu00f6ljande artiklar: </strong><br /><strong>- 5166 </strong><br /><strong>- 5052 </strong><br /><strong>- 71 </strong><br /><strong>- 72 </strong><br /><strong>- 835 </strong><br /><strong>- 832 </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Anvu00e4ndning: </b></p> <p>Ta bort kranen fu00f6rlu00e4ngning (<span style="text-decoration: underline;"> inte </span> svivel kranar) med</p> <p>Saddle Khan nyckel och skruv pu00e5 rengu00f6ringsadaptern.</p> <p>Nu skruva Gardena samband med rengu00f6ringen adaptern.</p> <p>Hu00e5ll en rengu00f6ringssvamp med lu00e4mplig storlek</p> <p>i en reningsanlu00e4ggning adapter. Ansluta en kommersiellt tillgu00e4nglig</p> <p>slang med Gardena koppling till. u00d6l Ru00f6ret har nu pu00e5</p> <p>lu00f6sas</p> <p>Kegverschluss och placeras i en hink vatten.</p> <p>Su00e4tt pu00e5 vattnet. De Reingungsschwu00e4mmchen rensar</p> <p>u00f6lledningen och dispenser. Det faller sedan i hink med vatten.</p> <p><strong>Denna process upprepar flera gu00e5nger! </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Dessutom rengu00f6ring av linjen rekommenderas med vu00e5rt <b> Bevi-effekt </b></p> <p><b>pulver </b>. Pulvret lu00f6ses i vatten och</p> <p>hju00e4lp av en tratt</p> <p>infu00f6res i u00f6lledningen. <strong> sku00f6lj med vatten flera gu00e5nger! </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p class="Price"><strong>Denna process u00e4r komplicerad till dig!? Sedan titta pu00e5 fu00f6ljande </strong></p> <p class="Price"><strong>vu00e5ra stora stu00e4d su00e4tter in! </strong></p> <p class="Price"><style type="text/css"><!--td {border: 1px solid #cccccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--></style><strong>Anvu00e4nd biocidprodukten noggrant. Lu00e4s alltid etiketten och produktinformationen fu00f6re anvu00e4ndning.</strong></p>

ich-zapfe

Rengöringssats för kran och kagge - liten - med 28mm Reinigungsadpter


artikelnummer: 443557

Tillverkare:ich-zapfe


* Incl. VAT excl. Shipping

Snabb leverans Vi levererar med DHL. Varorna anländer inom endast någar dagar hos dig som kund.

Hög kvalitet Produkter med den högsta kvaliteten från ledande tillverkare

Kundnöjdhet Mer än 95% av våra kunder är nöjda och rekommenderar oss.

Säkerhet Säker handel online med SSL-certifikat.

Das könnte Sie auch interessieren: