<p><strong>Kompletny zestaw - Rollbar do piwo beczkowego do 50L (bar piwny)</strong></p> <p>Zakres dostawy:</p> <ul> <li>Chu0142odziarka BK160 z rolkami (pojemnou015bu0107 do 50 litru00f3w beczek).</li> <li>Chromowana poru0119cz</li> <li>2 pu00f3u0142ki</li> <li>4 rolki</li> <li>Pasuju0105cy ociekacz</li> <li>Reduktor ciu015bnienia 3 bar</li> <li>wybrana gu0142owica kranowa</li> <li>Kolumna dozuju0105ca chromowana, elegancka, "najwyu017csza jakou015bu0107!</li> <li>Tuleja dystansuju0105ca&nbsp;do kranu, 20 mm chrom</li> <li>Kran kompensacyjny&nbsp;chromowany</li> <li>CO2 2Kg, butla napeu0142niona</li> <li>Wu0105u017c do piwa 3/8 John Guest kompletny</li> <li>Poweradapter - Zu0142u0105cze 3/8" rura x 5/16"</li> <li>Wu0105u017c CO2 kompletny</li> <li>Klucz do reduktora</li></ul> <p><strong>Cechy jednostki:</strong></p> <p>Zakres temperatury 2 - 10u00b0C<br />Automatyczne odszranianie</p> <p>Wyglu0105d:</p> <ul> <li>Mou017cliwou015bu0107 wymiany zawiasu00f3w drzwi</li> <li>Regulowana wysokou015bu0107 przednich nu00f3u017cek</li> <li>4 ku00f3u0142ka</li> <li>Wymiary bez opakowania wys. x szer. x gu0142. 89,1 (z ku00f3u0142kami, bez poru0119czy) x61,0x60,8 cm</li> <li>Wymiary po spakowaniu wys. x szer. x gu0142. 93,0x66,5x65,3 cm</li> <li>Wymiary wewnu0119trzne wys. x szer. x gu0142. 72 x 49 x 49 cm</li> <li>Gu0142u0119bokou015bu0107 z otwartymi drzwiami 119 cm</li> <li>Spru0119u017carki 1</li> <li>Masa wu0142asna 52 kg</li> <li>Ciu0119u017car opakowania 57 kg</li></ul> <p><strong>Wyposau017cenie</strong>:</p> <ul> <li>Wielkou015bu0107 beczek 10; 20; 30 ltr.</li> <li>cyfrowa regulacja temperatury</li> <li>wyu015bwietlacz temperatury: Wyu015bwietlacz</li> <li>przyu0142u0105cze elektryczne 230V~/50Hz /160W</li> <li>klasa efektywnou015bci energetycznej: B (w skali od "A+++" jako najwyu017cszej klasy efektywnou015bci energetycznej do "G" jako najniu017cszej klasy efektywnou015bci energetycznej)</li></ul> <p>roczne zuu017cycie energii: 329 kWh / rok<br />Pojemnou015bu0107 uu017cytkowa : 163 litry<br />Klasa klimatyczna: N<br />Emisja hau0142asu: 42 dB</p> <p>&nbsp;</p> <p>Odpowiednie akcesoria znajdu0105 Pau0144stwo bezpou015brednio pod tym opisem!</p> <p>Uwaga! Wysyu0142ka&nbsp;przez firmu0119 transportowu0105! Prosimy o podanie numeru telefonu przy zakupie!</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Rollbar do piwa -&nbsp;bar piwny</h2> <p>Dziu0119ki temu systemowi nalewania&nbsp;masz mou017cliwou015bu0107 nalania u015bwieu017cego piwa bez wiu0119kszego wysiu0142ku. Poniewau017c chu0142odziarka do piwa z beczki nie tylko utrzymuje odpowiedniu0105 temperaturu0119 piwa. Wyposau017cona&nbsp;jest ru00f3wnieu017c w kolumnu0119 i kran kompensacyjny, dziu0119ki czemu zawsze mou017cesz cieszyu0107 siu0119 zimnym piwem z idealnu0105 pianu0105.</p> <h2>Rollbar do piwa z beczki o pojemnou015bci do 50 litru00f3w</h2> <p>Chu0142odziarka do piwa z beczki oferuje duu017co miejsca i pozwala na przechowywanie beczek o ru00f3u017cnych rozmiarach. W zaleu017cnou015bci od potrzeb mou017cna uu017cywau0107&nbsp;beczki o pojemnou015bci 10, 20, 30, a nawet 50 litru00f3w. Niezaleu017cnie od tego, czy jest to relaksuju0105cy wieczu00f3r z kilkoma przyjaciu00f3u0142mi, czy wiu0119ksza uroczystou015bu0107 rodzinna - wybu00f3r naleu017cy do Ciebie. Nasza chu0142odziarka do piwa z beczki zawsze zapewnia odpowiedniu0105 ilou015bu0107 zimnego piwa wszystkim zaproszonym gou015bciom.</p> <h2>Kompaktowa lodu00f3wka na beczki dla wymagaju0105cych miu0142ou015bniku00f3w piwa</h2> <p>Niewiele jest osu00f3b, ktu00f3re nie ceniu0105 sobie u015bwieu017co nalanego piwa. Jeu015bli szukasz oszczu0119dzaju0105cego miejsce i elastycznego sposobu na nalewanie piwa w domu, nasza lodu00f3wka do piwa z beczki jest idealnym wyborem. Dziu0119ki rozmiarowi zaledwie 61 x 60,8 cm i wysokou015bci mniejszej niu017c 90 cm, nalewak z lodu00f3wku0105 mou017cna z u0142atwou015bciu0105 umieu015bciu0107 nawet na&nbsp;ograniczonej przestrzeni. Poniewau017c chu0142odziarka do piwa z beczki jest ru00f3wnieu017c wyposau017cona w cztery ku00f3u0142ka, mou017cna ju0105 bardzo u0142atwo regulowau0107, a tym samym zapewnia maksymalnu0105 elastycznou015bu0107. Nasz system dozuju0105cy z lodu00f3wku0105 jest zatem idealny ru00f3wnieu017c do uu017cytku prywatnego i jest idealnym rozwiu0105zaniem dla wszystkich, ktu00f3rzy nie chcu0105 rezygnowau0107 z doskonale nalanego piwa w domu.</p> <h2>Chu0142odziarka do piwa z elegancku0105 kolumnu0105 dozuju0105cu0105</h2> <p>Chu0142odziarka do piwa z beczki jest juu017c wyposau017cona w elegancku0105 kolumnu0119 dozuju0105cu0105. Mou017cesz od razu wyposau017cyu0107 dozownik w lodu00f3wku0119 z beczku0105, uruchomiu0107 go&nbsp;i cieszyu0107 siu0119 pierwszym u015bwieu017co nalanym piwem z beczki.</p> <h2>Chu0142odziarka do piwa z beczki z kurkiem kompensacyjnym do kranu bez piany</h2> <p>W kompaktowych systemach dozuju0105cych, takich jak ta chu0142odziarka do piwa z beczki, czu0119sto nie jest mou017cliwe zainstalowanie spru0119u017cyny uspokajaju0105cej z powodu braku miejsca. Aby nadal mou017cna byu0142o nalau0107 piwo&nbsp;bez piany, chu0142odziarka na&nbsp;beczki jest wyposau017cona w kran kompensacyjny. W przeciwieu0144stwie do zwyku0142ego zaworu tu0142okowego, kran kompensacyjny mou017ce pracowau0107 przy wyu017cszym ciu015bnieniu. Specjalna konstrukcja cau0142kowicie zmniejsza ciu015bnienie wewnu0105trz kranu, dziu0119ki czemu mou017cna niezawodnie uniknu0105u0107 nadmiernego tworzenia siu0119 piany podczas nalewania piwa. Przepu0142yw kranu kompensacyjnego mou017cna elastycznie regulowau0107. System dozuju0105cy z lodu00f3wku0105 jest odpowiedni dla ru00f3u017cnych rodzaju00f3w piwa i mou017ce byu0107 uu017cywany na przyku0142ad do nalewania piwa pszenicznego lub pils.</p> <h2>Przeglu0105d naszych systemu00f3w dozuju0105cych z chu0142odziarku0105</h2> <p>Dostawa rollbaru na&nbsp;beczki obejmuje elegancku0105 kolumnu0119 dozuju0105cu0105 z kranem kompensacyjnym, a taku017ce chromowanu0105 szynu0119 i dwie pu00f3u0142ki do przechowywania. Nalewak z chu0142odziarku0105 wyposau017cony jest w cztery ku00f3u0142ka. Wysokou015bu0107 przednich nu00f3u017cek mou017cna regulowau0107, a zawias drzwi mou017cna w razie potrzeby zmieniu0107. Lodu00f3wka nalewaka posiada automatyczny proces odmrau017cania oraz cyfrowu0105 kontrolu0119 temperatury, co umou017cliwia chu0142odzenie w zakresie od 2 do 10 stopni Celsjusza. Przy pojemnou015bci netto 163 litru00f3w system dozuju0105cy z chu0142odziarku0105 zapewnia wystarczaju0105co duu017co miejsca na beczki o pojemnou015bci do 50 litru00f3w. Do obsu0142ugi rollbaru&nbsp;wystarczy zwyku0142e gniazdko. Poniewau017c emisja hau0142asu wynosi tylko 42 dB, chu0142odziarka do piwa z beczki jest ru00f3wnieu017c bardzo cicha, dziu0119ki czemu nie wystu0119puje nadmierne zanieczyszczenie hau0142asem.</p> <h2>Kup dozownik z lodu00f3wku0105</h2> <p>Rollbar najlepiej zamu00f3wiu0107 bezpou015brednio u nas w sklepie, a w przyszu0142ou015bci bu0119dziesz mu00f3gu0142 cieszyu0107 siu0119 doskonale nalanym piwem, kiedy tylko zechcesz. Zapewniamy&nbsp;wygodnu0105 dostawu0119 rollbaru do Twojego domu. Twoje zamu00f3wienie zostanie zrealizowane natychmiast i nie ma u017cadnych dodatkowych kosztu00f3w wysyu0142ki. Jesteu015bmy pewni, u017ce Ty ru00f3wnieu017c bu0119dziesz zachwycony naszu0105 praktycznu0105 i elastycznu0105 chu0142odziarku0105. Wysoka jakou015bu0107 wykonania zapewnia du0142ugu0105 u017cywotnou015bu0107, dziu0119ki czemu du0142ugo bu0119dziesz cieszyu0107 siu0119 Twoim nalewakiem z chu0142odziarku0105.</p>

ich-zapfe

Kompletny zestaw - Nalewak do piwa - Rollable dystrybutor do piwa, chłodziarka do piwa,1-liniowa, 50 litrów/h, professional


Numer przedmiotu NEW-3472

Producent: ich-zapfe


* w tym VAT wyl. Przesyłka

Szybka dostawa
Z DHL lub UPS Twoja paczka będzie z Tobą w mgnieniu oka!

Najwyższa jakość
Najwyższej jakości produkty czołowych światowych producentów!

Satysfakcja konsumenta
Ponad 90% naszych klientów poleca nas innym.

Bezpieczeństwo
Bezpieczne zakupy online z certyfikatem SSL.

Może Cię również zainteresować: