<p><strong>Spu00fclboy TWIN-GO-T z teleskopowym 2-stopniowym systemem pu0142ukania (myjka do szklanek)</strong></p> <p>Sprawdzony Spu00fclboyu00ae w&nbsp;nowym, technicznie&nbsp;wyrafinowanym wydaniu. Solidne urzu0105dzenie o pojemnou015bci 2 szklanek zostau0142o wyposau017cone w najnowszy elastyczny teleskopowy system pu0142ukania Neptun T2000. Umou017cliwia to mycie wszystkich kieliszku00f3w, u0142u0105cznie z nu00f3u017cku0105 i trzonkiem, do gu0142u0119bokou015bci 24 cm.</p> <p>- Optymalne czyszczenie szklanek, bez pozostau0142ou015bci tu0142uszczu i szminki<br />- Duu017ca oszczu0119dnou015bu0107 wody dziu0119ki pu0142ukaniu ciu015bnieniowemu<br />(woda pu0142ynie tylko wtedy, gdy szklanka jest opu0142ukiwana)<br />- Oddzielne pu0142ukanie wstu0119pne i kou0144cowe w umywalce nablatowej<br />- Spu0142ukiwanie wody przez dwustopniowy zawu00f3r teleskopowy<br />- Delikatny dla szklanych dekoracji, poniewau017c nie spu0142ukuje siu0119 ciepu0142u0105 wodu0105<br />- Bezproblemowe pou0142u0105czenie. Przyu0142u0105cze 3/8" pasuje do gwintu zaworu pu0142uczu0105cego<br />- u0141atwe czyszczenie urzu0105dzenia: opaska szczotkowa i szczotka bagnetowa, jak ru00f3wnieu017c pieru015bcienie chroniu0105ce przed wstrzu0105sami i pieru015bcieu0144 spustowy mou017cna u0142atwo zdju0105u0107</p> <p><strong>Dane techniczne:</strong></p> <p>Du0142ugou015bu0107: 38 cm<br />Szerokou015bu0107: 19 cm<br />Wysokou015bu0107: 33 cm<br />u015brednica: 18 cm<br />Waga: 1,9 kg</p> <p><strong>Ogu00f3lne wyjau015bnienie dotyczu0105ce Spu00fclboya:</strong></p> <p>Aby delektowau0107 siu0119 piwem, decyduju0105cu0105 rolu0119 odgrywa dobrze opu0142ukana szklanka. Pozostau0142ou015bci innych napoju00f3w, agresywnych u015brodku00f3w czyszczu0105cych,&nbsp;czy nawet szminki zniszczu0105 czysty smak piwa. Opu0142ukana szklanka musi byu0107 obowiu0105zkowym elementem wyposau017cenia kau017cdego restauratora.</p> <p>Oryginalny Spu00fclboyu00ae gwarantuje doskonau0142y efekt pu0142ukania. Wszystkie myjki do szku0142a Spu00fclboyu00ae pracuju0105 wyu0142u0105cznie z wodu0105 pod ciu015bnieniem i oferuju0105 szybku0105 i u0142atwu0105 obsu0142ugu0119. Pomagaju0105 one ru00f3wnieu017c oszczu0119dzau0107 miejsce i wodu0119. &nbsp;</p> <p>Szklanki&nbsp;su0105 czyszczone mechanicznie w zbiorniku wstu0119pnego pu0142ukania z wewnu0119trznymi i zewnu0119trznymi szczotkami. W bu0119bnie z pu0142ukaniem kou0144cowym lub z otwartym pu0142ukaniem kou0144cowym (w zaleu017cnou015bci od modelu) kau017cda szklanka&nbsp;jest pu0142ukana&nbsp;wodu0105 wewnu0105trz i na zewnu0105trz przez opatentowany zawu00f3r dwustopniowy.<br />Woda zuu017cywana jest tylko wtedy, gdy wu0142u0105czone jest pu0142ukanie - ru00f3wnolegle z czystym pu0142ukaniem do naczynia do pu0142ukania wstu0119pnego wpu0142ywa ru00f3wnieu017c u015bwieu017ca woda, zapewniaju0105c w ten sposu00f3b stau0142y dopu0142yw u015bwieu017cej wody. Wszystkie urzu0105dzenia do mycia szku0142a firmy Spu00fclboyu00ae speu0142niaju0105 wymagania stawiane urzu0105dzeniom do wydawania napoju00f3w<br />TRSK 400, punkt 5.7.4 i wymagaju0105 tylko jednego zlewu.<br />W przyszu0142ou015bci wszystkie urzu0105dzenia bu0119du0105 ru00f3wnieu017c wyposau017cone w sprawdzone przez KTW i DVGW wu0119u017ce przyu0142u0105czeniowe do wody, ktu00f3re speu0142niaju0105 nowe przepisy dotyczu0105ce wody pitnej.&nbsp;<br />Oznacza to, u017ce wszystkie rodzaje szku0142a, w tym szklanki do piwa pszenicznego&nbsp;su0105 doskonale czyszczone, a gou015bu0107 mou017ce cieszyu0107 siu0119 swoim piwem w doskonau0142ym stanie.</p> <p>UWAGA: NIE NALEu017bY ZDEJMOWAu0106 POJEMNIKA&nbsp;Z Pu0141YTY PODSTAWY, W PRZECIWNYM RAZIE GWARANCJA ZOSTANIE UNIEWAu017bNIONA.</p>

ich-zapfe

Oryginalny Spülboy Twin-Go-T (myjka do szklanek)


Numer przedmiotu 443077

Producent: ich-zapfe


* w tym VAT wyl. Przesyłka

Szybka dostawa
Z DHL lub UPS Twoja paczka będzie z Tobą w mgnieniu oka!

Najwyższa jakość
Najwyższej jakości produkty czołowych światowych producentów!

Satysfakcja konsumenta
Ponad 90% naszych klientów poleca nas innym.

Bezpieczeństwo
Bezpieczne zakupy online z certyfikatem SSL.

często kupowane z...

Może Cię również zainteresować: