<h2>TM-Desana Max Rengu00f6ringsmedel, Desinfektionsmedel - med fu00e4rgindikator fu00f6r dryckeslinjer</h2> <p>TM-Desana Max u00e4r det perfekta rengu00f6rings- och desinfektionsmedlet fu00f6r dryckeslinjer, och u00e4r en vu00e4rldsnyhet med sitt integrerade bioindikatorsystem som su00e4kerstu00e4ller perfekt hygien. Detta u00e4r huvudfunktionerna hos denna produkt:</p> <ul> <li><strong>Effektiv rengu00f6ring och desinfektion:</strong>TM-Desana Max u00e4r ett mycket effektivt rengu00f6rings- och desinficerande pulver som u00e4r bu00e5de snabbt och enkelt att anvu00e4nda.</li> <li><strong>Milju00f6vu00e4nlig:</strong>Rengu00f6ring med TM-Desana Max u00e4r absolut milju00f6vu00e4nlig eftersom produkten u00e4r helt klorfri.</li> <li><strong>Su00e4ker och enkel hantering:</strong>Portionsfu00f6rpackningen garanterar ren och enkel hantering och pulvrets snabba och fullstu00e4ndiga lu00f6slighet su00e4kerstu00e4ller ett snabbt och enkelt rengu00f6ringsresultat.</li> <li><strong>Perfekt hygien:</strong>Fu00e4rgbytet fru00e5n violett till gru00f6nt su00e4kerstu00e4ller att dryckeslinjerna alltid u00e4r i perfekt hygieniskt skick och erbjuder samma su00e4kerhetsnivu00e5 som ett laboratorietest - utan nu00e5gra extra kostnader.</li> <li><strong>Enkel hantering:</strong>Den enkla hanteringen och fu00e4rgindikatorn gu00f6r TM-Desana Max till den idealiska produktlu00f6sningen fu00f6r alla som behu00f6ver rena och hygieniska dryckeslinjer.</li> <li><strong>Likvu00e4rdigt med professionell stu00e4dning:</strong>TM-Desana Max erbjuder samma su00e4kerhet som professionell stu00e4dning, men utan de hu00f6ga kostnaderna.</li> <li><strong>Su00e4ker transport:</strong>Genom att anvu00e4nda TM-Desana Max undviks ADR-transport av farligt gods.</li> </ul> <p>Lita pu00e5 TM-Desana Max och su00e4kerstu00e4ll perfekt hygien i dina dryckeslinjer - snabbt, enkelt och kostnadseffektivt!</p>

ich-zapfe

TM-Desana Max Rengöringsmedel, Desinfektionsmedel - med färgindikator för dryckeslinjer


artikelnummer: 443394

Tillverkare:ich-zapfe


* Incl. VAT excl. Shipping

Snabb leverans Vi levererar med DHL. Varorna anländer inom endast någar dagar hos dig som kund.

Hög kvalitet Produkter med den högsta kvaliteten från ledande tillverkare

Kundnöjdhet Mer än 95% av våra kunder är nöjda och rekommenderar oss.

Säkerhet Säker handel online med SSL-certifikat.

ofta köpt med...

Das könnte Sie auch interessieren: