<p><strong>Oryginalny Spu00fclboy Neptun T 2000 (Ru0119czna zmywarka)</strong></p> <p>Spu00fclboyu00ae Neptun T2000 to nasz najbardziej ekskluzywny model z otwartym pu0142ukaniem.<br />u0141atwo i elegancko pu0142ucze wszystkie szklanki, od szklanek do sznapsa po szklanki do piwa pszenicznego<br />i do gu0142u0119bokou015bci 24 cm. Szybko i u0142atwo!</p> <p>UWAGA: NIE NALEu017bY ZDEJMOWAu0106 PODSTAWY&nbsp;Z Pu0141YTY DOLNEJ; W PRZECIWNYM RAZIE GWARANCJA TRACI WAu017bNOu015au0106.</p> <p>Pasuje do kau017cdego zlewozmywaka&nbsp;o wymiarach od 33x19 cm.</p> <p>- Optymalne czyszczenie szku0142a, bez pozostau0142ou015bci tu0142uszczu i szminki<br />- Duu017ca oszczu0119dnou015bu0107 wody dziu0119ki zastosowaniu pu0142ukania ciu015bnieniowego<br />(woda pu0142ynie tylko wtedy, gdy szklanka jest opu0142ukiwana)<br />- Oddzielne pu0142ukanie wstu0119pne i kou0144cowe w umywalce nablatowej<br />- Pu0142ukanie u015bwieu017cu0105 wodu0105 przez dwustopniowy zawu00f3r teleskopowy<br />- Delikatny dla szklanego dekoracyjnych, poniewau017c nie su0105 pu0142ukane&nbsp;na goru0105co<br />- u0141atwe podu0142u0105czenie. Zamontowane przyu0142u0105cze 3/8" pasuje do&nbsp;gwintu&nbsp;zaworu pu0142uczu0105cego<br />mou017cna u0142atwo zdju0105u0107.</p> <p><strong>Dane techniczne:</strong><br />Du0142ugou015bu0107: 33 cm<br />szerokou015bu0107: 19 cm<br />wysokou015bu0107: 33 cm<br />u015arednica: 18 cm<br />Waga: 1,9 kg</p> <p>Ogu00f3lne wyjau015bnienie dotyczu0105ce Spu00fclboya:</p> <p>Aby mu00f3c wu0142au015bciwie delektowau0107 siu0119 piwem, decyduju0105cu0105 rolu0119 odgrywa czysta&nbsp;szklanka. Pozostau0142ou015bci po innych napojach, agresywne u015brodki czyszczu0105ce, pu0142yn do pu0142ukania, a nawet szminka wpu0142ywaju0105 na smak piwa. Krystalicznie czyste, wypu0142ukane szku0142o zapewnia higienu0119 w barze. I&nbsp;z pewnou015bciu0105 jest dla kau017cdego restauratora bardzo wau017cne.</p> <p>Oryginalny Spu00fclboyu00ae gwarantuje doskonau0142y efekt pu0142ukania. Wszystkie zmywarki do szku0142a Spu00fclboyu00ae pracuju0105 wyu0142u0105cznie pod ciu015bnieniem wody i oferuju0105 Pau0144stwu u0142atwu0105&nbsp;i szybku0105&nbsp;obsu0142ugu0119. Oszczu0119dzaju0105 zaru00f3wno miejsce, jak i wodu0119!</p> <p>W naczyniu do pu0142ukania wstu0119pnego z wewnu0119trznymi i zewnu0119trznymi szczotkami, szklanki su0105 czyszczone mechanicznie. W naczyniu do pu0142ukania kou0144cowego lub przy otwartym pu0142ukaniu kou0144cowym (w zaleu017cnou015bci od modelu), kau017cda szklanka jest pu0142ukana czystu0105 wodu0105 wewnu0105trz i na zewnu0105trz za pomocu0105 opatentowanego zaworu dwustopniowego. Woda zuu017cywana jest tylko wtedy, gdy wu0142u0105czone jest pu0142ukanie kou0144cowe - ru00f3wnolegle z czystym pu0142ukaniem szku0142a do naczynia do pu0142ukania wstu0119pnego wpu0142ywa taku017ce u015bwieu017ca woda, gwarantuju0105c w ten sposu00f3b stau0142y dopu0142yw u015bwieu017cej wody. Wszystkie urzu0105dzenia do pu0142ukania szku0142a firmy Spu00fclboyu00ae speu0142niaju0105 wymagania stawiane urzu0105dzeniom do wydawania napoju00f3w.<br />Rozporzu0105dzenie TRSK 400, punkt 5.7.4 i wymaga tylko jednego zlewu.</p> <p>W przyszu0142ou015bci wszystkie urzu0105dzenia bu0119du0105 wyposau017cone ru00f3wnieu017c w wu0119u017ce przyu0142u0105czeniowe wody z atestem KTW i DVGW, ktu00f3re odpowiadaju0105 nowym przepisom dotyczu0105cym wody pitnej z 1.1.2003. Wszystkie rodzaje szku0142a, w tym szklanki do piwa pszenicznego, su0105 dziu0119ki temu doskonale czyszczone, a gou015bu0107 mou017ce&nbsp;cieszyu0107 siu0119 swoim piwem w idealnej postaci!</p> <p>&nbsp;</p>

ich-zapfe

Oryginalny Spülboy Neptun T 2000 (Ręczna zmywarka)


Numer przedmiotu 443076

Producent: ich-zapfe


* w tym VAT wyl. Przesyłka

Szybka dostawa
Z DHL lub UPS Twoja paczka będzie z Tobą w mgnieniu oka!

Najwyższa jakość
Najwyższej jakości produkty czołowych światowych producentów!

Satysfakcja konsumenta
Ponad 90% naszych klientów poleca nas innym.

Bezpieczeństwo
Bezpieczne zakupy online z certyfikatem SSL.

Może Cię również zainteresować: