<h2>Nalievatko na alkohol, du00e1vkovau010d alkoholu - Billy Neon Green, pre takmer vu0161etky veu013ekosti fliau0161 od 0,5 do 1,5 litra, 1 kus</h2> <p>S nalievau010dom Billy Neon Green sa nalievanie nu00e1pojov stane jednoduchu00fdm a zu00e1bavnu00fdm zu00e1u017eitkom. Tu00e1to flexibilnu00e1 nalievau010dka sa perfektne hodu00ed na fu013eau0161e s objemom od 0,5 do 1,5 litra, a preto je ideu00e1lna na profesionu00e1lne pouu017eitie v gastronomickom priemysle, ako aj na su00fakromnu00e9 pru00edleu017eitosti, ako su00fa veu010dierky a grilovanie. Pu00fatavu00e1 neu00f3novu00e1 zelenu00e1 vu00fdtoku je nielen u0161tu00fdlovu00e1, ale aj mimoriadne funku010dnu00e1. Priu0165ahuje pozornosu0165 a uu013eahu010duje ru00fdchle nu00e1jdenie vu00fdtoku aj v ruu0161nom prostredu00ed.</p> <h3>Vu00fdhody</h3> <ul> <li>Prispu00f4sobiteu013enu00e9 ru00f4znym veu013ekostiam fliau0161: Nalievau010dka sa hodu00ed takmer na vu0161etky u0161tandardnu00e9 veu013ekosti fliau0161 od 0,5 do 1,5 litra, u010do umou017eu0148uje univerzu00e1lne pouu017eitie.</li> <li>Jednoduchu00e9 pouu017eitie: Vu010faka uu017eu00edvateu013esky pru00edvetivu00e9mu dizajnu sa nalievau010d u013eahko pripevnu00ed na aku00fakou013evek fu013eau0161u a du00e1vkovanie nu00e1pojov je hrau010dkou.</li> <li>u00dau010dinnu00e1 ochrana proti u00faniku: Vu010faka inovatu00edvnemu dizajnu nalievau010d spou013eahlivo zabrau0148uje nu00e1hodnu00e9mu vyteu010deniu nu00e1pojov, u010do zaisu0165uje u010distotu a u00fau010dinnosu0165.</li> <li>Flexibilnu00e9 a presnu00e9: Flexibilnu00e9 nalievacie hrdlo umou017eu0148uje ru00fdchle a u010distu00e9 nalievanie, priu010dom mnou017estvo mou017eno presne regulovau0165.</li> <li>Jasnu00e1 neu00f3novu00e1 zelenu00e1: Pu00fatavu00e1 farba vu00fdtoku nielenu017ee pu00f4sobu00ed u0161tu00fdlovo, ale tieu017e uu013eahu010duje ru00fdchle nu00e1jdenie, a to aj v preplnenom prostredu00ed.</li> <li>Robustnu00fd a odolnu00fd: Nalievau010d vyrobenu00fd z vysoko kvalitnu00e9ho materiu00e1lu zaruu010duje dlhu00fa u017eivotnosu0165 a je mimoriadne odolnu00fd aj pri intenzu00edvnom pouu017eu00edvanu00ed.</li> <li>Jedineu010dnu00e1 kombinu00e1cia u0161tu00fdlu a funku010dnosti: Nalievau010d Billy Neon Green ponu00faka nielen efektu00edvne rieu0161enie na nalievanie nu00e1pojov, ale zu00e1roveu0148 vytvu00e1ra vizuu00e1lny vrchol.</li> </ul> <p>Billy Neon Green Pourer je zu00e1kladnu00fdm nu00e1strojom pre kau017edu00e9ho, kto hu013eadu00e1 jednoduchu00e9 a u010distu00e9 rieu0161enie na nalievanie nu00e1pojov. Vu010faka svojej robustnosti a odolnosti je ideu00e1lnou vou013ebou pre profesionu00e1lne pouu017eitie. Vysku00fau0161ajte na vlastnej kou017ei vu00fdhody tohto jedineu010dnu00e9ho produktu a objednajte si uu017e teraz!</p>

ich-zapfe

Nalievatko na alkohol, dávkovač alkoholu - Billy Neon Green, pre takmer všetky veľkosti fliaš od 0,5 do 1,5 litra, 1 kus


Numărul de articol: 443373

Producător: ich-zapfe


* vr. ges. DPH. plus. Doprava

Hurtig levering
Vi leverer hurtigt. Med DHL vil din pakke være med dig på kort tid!

Top kvalitet
Produkter af højeste kvalitet fra verdens førende producenter!

Kundetilfredshed
Mere end 90% af vores kunder er tilfredse og anbefaler os til andre.

Sikkerhed Sikker online shopping med SSL-certifikat.

často zakúpené s...

Mohlo by vás zaujímať: