odtlačok


Legálna identifikácia prevádzkovateľa webových stránok:

 
 
Alla Maer
Lise-Meitner-Straße 7
30926 Seelze
Deutschland
Telefón: 051518779898
E-mail: info@beer-universe.com
 
 
Alternatívne spôsoby riešenia sporov:
Európska komisia poskytuje platformu pre mimosúdne riešenie sporov (platforma ODR), ktorú je možné nájsť na adrese https://ec.europa.eu/odr.