Údaje: ochrana hyfov: vyhlásenie pomlčky


Vyhlásenie o ochrane údajov

 
Pokiaľ ďalej nie je uvedené inak, poskytnutie vašich osobných údajov nie je ani právne, ani zmluvne povinné, ani sa nevyžaduje na uzavretie zmluvy. Nie ste povinní poskytnúť svoje údaje. Ich neposkytnutie nebude mať žiadne následky. Toto platí, iba ak nižšie uvedené postupy spracovania neustanovujú inak.
„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.
 
 
Súbory denníka servera
Naše webové stránky môžete používať bez poskytovania osobných údajov.
Zakaždým, keď vstúpite na našu webovú stránku, vaše používateľské údaje sa prenesú k nám alebo našim poskytovateľom webových hostiteľských služieb / IT služieb pomocou vášho internetového prehliadača a uložia sa do protokolových súborov servera. Medzi tieto uložené údaje patrí napríklad názov vyvolanej stránky, dátum a čas žiadosti, adresa IP, množstvo prenesených údajov a poskytovateľ, ktorý žiada. Spracovanie sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. F) GDPR z dôvodu našich oprávnených záujmov zabezpečiť plynulý chod našej webovej stránky a zlepšiť naše služby.

Objednávky zákazníckych účtov

 
Zákaznícky účet
Po otvorení zákazníckeho účtu budeme zhromažďovať vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v tomto dokumente. Spracovanie údajov slúži na zlepšenie vašich nákupných skúseností a zjednodušenie spracovania objednávok. Spracovanie sa uskutoční na základe čl. 6 ods. 1 písm. GDPR s vašim súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nás kontaktujete bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracovania vykonávaného s vaším súhlasom až do odvolania. Váš zákaznícky účet bude potom odstránený.
 
Zhromažďovanie, spracúvanie a prenos osobných údajov v objednávkach
Pri zadávaní objednávky zhromažďujeme a používame iba vaše osobné údaje, pokiaľ je to nevyhnutné na splnenie a vybavenie vašej objednávky, ako aj na vybavenie vašich otázok. Poskytnutie údajov je nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Ak ich neposkytnete, bude zabránené uzavretiu akejkoľvek zmluvy. Spracovanie sa uskutoční na základe článku 6 ods. 1 písm. B) GDPR a je potrebné na splnenie zmluvy s vami.
Vaše údaje sa tu prenášajú napríklad do prepravných spoločností a poskytovateľov dropshippingu, poskytovateľov platobných služieb, poskytovateľov služieb pre vybavenie objednávky a poskytovateľov služieb IT, ktorých ste si vybrali. V každom prípade budeme striktne dodržiavať zákonné požiadavky. Rozsah prenosu údajov je obmedzený na minimum.

Kontaktujte hodnotenie

 
 
Zhromažďovanie a spracovanie pri použití kontaktného formulára
Keď použijete kontaktný formulár, zhromaždíme iba vaše osobné údaje (meno, e-mailová adresa, text správy) v rozsahu, ktorý ste poskytli. Spracovanie údajov je za účelom nadviazania kontaktu. Odoslaním svojej správy súhlasíte so spracovaním vašich prenesených údajov. Spracovanie sa uskutoční na základe čl. 6 ods. 1 písm. GDPR s vašim súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kontaktovaním nás bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania vykonávaného s vaším súhlasom až do odvolania. Na spracovanie vašej žiadosti použijeme iba vašu e-mailovú adresu. Nakoniec budú vaše údaje vymazané, pokiaľ ste nesúhlasili s ďalším spracovaním a použitím.
 
Zber údajov pri uverejnení komentára
Keď komentujete článok alebo príspevok, zhromažďujeme vaše osobné údaje (meno, e-mailová adresa, text komentára) iba v rozsahu, ktorý ste poskytli. Spracovanie slúži na to, aby ste mohli komentovať a zobrazovať komentáre. Odoslaním komentára súhlasíte so spracovaním prenesených údajov. Spracovanie sa uskutoční na základe čl. 6 ods. 1 písm. GDPR s vašim súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nás kontaktujete bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracovania vykonávaného s vaším súhlasom až do odvolania. Vaše osobné údaje budú následne vymazané.
 
Po zverejnení vášho komentára bude zverejnené iba meno, ktoré ste zadali.
 

 

Správa tovaru

 
 
Používanie externého systému správy tovaru
Systém správy tovaru používame pri vybavovaní objednávok na účely zmluvného spracovania. Za týmto účelom budú vaše osobné údaje zhromaždené v priebehu objednávky zaslané spoločnosti
plentysystems AG, Bürgermeister-Brunner-Straße 15, 34117 Kassel, Nemecko
 
 
Poskytovatelia platobných služieb
 

Používanie služby PayPal

Na všetky transakcie PayPal sa vzťahuje vyhlásenie o ochrane osobných údajov PayPal. Toto nájdete na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=sk
Používanie služby PayPal Express
Naše webové stránky používajú platobnú službu PayPal Express od spoločnosti PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg; „PayPal“).
Spracovanie údajov nám umožňuje ponúknuť vám možnosť platby prostredníctvom platobnej služby PayPal Express.
Pre integráciu tejto platobnej služby je nevyhnutné, aby PayPal zhromažďoval, ukladal a analyzoval údaje pri vašom prístupe na web (napr. IP adresa, typ zariadenia, operačný systém, typ prehliadača, umiestnenie zariadenia). Na tento účel môžu byť použité súbory cookie. Súbory cookie umožňujú rozpoznanie vášho internetového prehliadača.
Toto spracúvanie údajov, najmä umiestňovanie súborov cookie, sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. F) GDPR z dôvodu nášho prevažujúceho oprávneného záujmu o škálu rôznych spôsobov platby orientovanú na zákazníka. Z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka a ktoré sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) GDPR.
Výberom a použitím možnosti „PayPal Express“ budú údaje potrebné na spracovanie platby odoslané spoločnosti PayPal na vykonanie dohody s vami pomocou zvoleného spôsobu platby. Údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. B) GDPR.
Ďalšie informácie o spracovaní údajov pri použití platobnej služby Paypal Express nájdete tu v súvisiacich pravidlách ochrany osobných údajov.
 

 

Cookies

 
Naše webové stránky používajú cookies. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači používateľa alebo v internetovom prehliadači používateľa v jeho počítačovom systéme. Keď používateľ vyvolá webovú stránku, môže sa v operačnom systéme používateľa uložiť súbor cookie. Tento súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje jednoznačnú identifikáciu prehľadávača pri opätovnom vyvolaní webovej stránky.
 
Súbory cookie sa uložia vo vašom počítači. Preto máte úplnú kontrolu nad používaním súborov cookie. Výberom zodpovedajúcich technických nastavení vo vašom internetovom prehliadači môžete byť upozornení pred nastavením súborov cookie a môžete sa rozhodnúť, či v každom jednotlivom prípade prijmete toto nastavenie a zabránite ukladaniu súborov cookie a prenosu údajov, ktoré obsahujú. Súbory cookie, ktoré už boli uložené, je možné kedykoľvek vymazať. Chceli by sme však zdôrazniť, že vám to môže brániť v plnom využívaní všetkých funkcií tejto webovej stránky.
Pomocou odkazov nižšie môžete zistiť, ako spravovať súbory cookie (alebo ich okrem iného deaktivovať) v hlavných prehľadávačoch:
Prehliadač Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sk
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
 
 
technicky nevyhnutné cookies
Pokiaľ v nižšie uvedenom vyhlásení o ochrane údajov nie sú uvedené žiadne ďalšie informácie, používame iba tieto technicky nevyhnutné súbory cookie, aby bola naša ponuka užívateľsky príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookie tiež umožňujú našim systémom rozpoznať váš prehliadač po zmene stránky a ponúknuť vám služby. Niektoré funkcie našej webovej stránky nemožno ponúknuť bez použitia súborov cookie. Tieto služby vyžadujú, aby bol prehliadač po zmene stránky znova rozpoznaný.
 
Spracovanie sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR z dôvodu nášho do značnej miery oprávneného záujmu o zabezpečenie optimálnej funkčnosti webových stránok, ako aj z hľadiska užívateľsky príjemného a efektívneho dizajnu našej ponuky služieb.
Máte právo vetovať toto spracovanie vašich osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, z dôvodov týkajúcich sa vašej osobnej situácie.
Analýza reklamy
 

 

Používanie služby Google Analytics

Naše webové stránky používajú službu webovej analýzy Google Analytics od spoločnosti Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Ak máte obvyklé bydlisko v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, je za vaše údaje zodpovedný Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Google Ireland Limited je preto spoločnosť pridružená k spoločnosti Google zodpovedná za spracovanie vašich údajov a za dodržiavanie príslušných právnych predpisov o ochrane údajov.
Spracovanie údajov slúži na analýzu tejto webovej stránky a jej návštevníkov a na marketingové a reklamné účely. Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o činnosti webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi webovej stránky v súvislosti s používaním webovej stránky a internetu. V tomto procese možno okrem iného zhromaždiť nasledujúce informácie: IP adresu, dátum a čas prístupu na web, cestu kliknutia, informácie o prehliadači a zariadení, ktoré používate, navštívené stránky, URL sprostredkovateľa (web, prostredníctvom ktorého prístup na našu webovú stránku), údaje o polohe, nákupné aktivity. IP adresa prenášaná z vášho prehliadača v rámci rozsahu služby Google Analytics nie je spojená so žiadnymi inými údajmi uchovávanými spoločnosťou Google. Google Analytics používa technológiu, ako sú súbory cookie, ukladanie na webe v prehliadači a sledovacie pixely, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webových stránok. Informácie generované týmito informáciami o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Na tomto webe je aktivovaná anonymizácia IP.
Google to používa na to, aby vopred skrátil vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo u iných signatárov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa celá adresa IP prenesie na server Google v USA a tam sa skráti.
V súlade s Dohodou o ochrane údajov medzi USA a EÚ sa na spoločnosť Google začal vzťahovať „štít na ochranu osobných údajov“, a preto je povinná dodržiavať európske zákony o ochrane údajov.
Spracovanie údajov, najmä umiestňovanie súborov cookie, sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. F) GDPR z dôvodu nášho prevažujúceho oprávneného záujmu na cielenom dizajne webových stránok založenom na potrebách. Z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka a ktoré sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) GDPR.
Zhromažďovaniu údajov (vrátane vašej adresy IP) generovaných službou Google Analytics a súvisiacich s používaním webových stránok spoločnosťou Google, ako aj spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google, môžete zabrániť stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehľadávača dostupného na adrese nasledujúci odkaz [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Ak chcete zabrániť zhromažďovaniu a ukladaniu údajov službou Google Analytics na viacerých zariadeniach, môžete umiestniť súbor cookie deaktivácie. Opt-out cookies bránia budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov, keď navštívite tento web. Musíte deaktiváciu implementovať na všetkých systémoch a zariadeniach, ktoré používate, aby to fungovalo komplexne. Ak odstránite súbor cookie deaktivácie, žiadosti sa znova odošlú spoločnosti Google. Po kliknutí sem sa umiestni súbor cookie deaktivácie: Deaktivujte službu Google Analytics. Podrobnejšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na https://www.google.com/analytics/terms/de.html a / alebo na https://www.google.de/intl/ de / policies / a na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.
Používanie sledovania konverzií v službe Google Ads
Náš web využíva online marketingový program „Google Ads“ vrátane sledovania konverzií (vyhodnocovania akcií používateľov). Sledovanie konverzií Google je služba prevádzkovaná spoločnosťou Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
Ak máte obvyklé bydlisko v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, je za vaše údaje zodpovedný Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Google Ireland Limited je preto spoločnosť pridružená k spoločnosti Google zodpovedná za spracovanie vašich údajov a za dodržiavanie príslušných právnych predpisov o ochrane údajov.
Ak kliknete na reklamy umiestnené spoločnosťou Google, do vášho počítača sa umiestni súbor cookie na sledovanie konverzií. Tieto cookies majú obmedzenú platnosť, neobsahujú žiadne osobné údaje, a preto ich nemožno použiť na osobnú identifikáciu. Ak navštívite určité stránky na našej webovej stránke a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, môžeme my a Google rozpoznať, že ste klikli na inzerát a boli presmerovaní na túto stránku. Každý zákazník služby Google Ads dostane iný súbor cookie. Nie je preto možné sledovať súbory cookie týkajúce sa webových stránok zákazníkov služby Ads.
Informácie zhromaždené pomocou konverzného súboru cookie slúžia na účely vytvárania štatistík konverzií. To nám umožňuje zistiť celkový počet používateľov, ktorí klikli na naše reklamy a boli presmerovaní na stránku vybavenú značkou sledovania konverzií. Nedostávajú však žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné osobne identifikovať používateľov.
Vaše údaje sa môžu prenášať do USA. V súlade s Dohodou o ochrane údajov medzi USA a EÚ sa na spoločnosť Google začal vzťahovať „štít na ochranu osobných údajov“, a preto je povinná dodržiavať európske zákony o ochrane údajov.
Spracovanie údajov, najmä umiestňovanie súborov cookie, sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. F) GDPR z dôvodu nášho prevažujúceho oprávneného záujmu osloviť návštevníkov webových stránok cielenou inzerciou súvisiacou so záujmami. Z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka a ktoré sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) GDPR.
Personalizovanú inzerciu môžete deaktivovať v nastaveniach inzercie spoločnosti Google. Pokyny nájdete na adrese https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.
Prípadne môžete zabrániť použitiu súborov cookie tretími stranami tak, že zavoláte deaktivačnú stránku Network Advertising Initiative na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/ a budete postupovať podľa ďalších pokynov na deaktiváciu, ktoré sú v nej uvedené.
Potom nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií.
Ďalšie informácie, ako aj pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese: https://www.google.com/policies/privacy/
Využitie funkcie remarketingu alebo „podobných cieľových skupín“ spoločnosťou Google Inc.
Naše webové stránky používajú funkciu remarketingu alebo „podobné cieľové skupiny“ od spoločnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
Ak máte obvyklé bydlisko v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, je za vaše údaje zodpovedný Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Google Ireland Limited je preto spoločnosť pridružená k spoločnosti Google zodpovedná za spracovanie vašich údajov a za dodržiavanie príslušných právnych predpisov o ochrane údajov.
Táto aplikácia slúži na analýzu správania a záujmov návštevníkov.
Spoločnosť Google používa súbory cookie na analýzu používania webových stránok a vytvára základ pre produkciu reklám týkajúcich sa záujmov. Súbory cookie umožňujú zaznamenávať návštevy webových stránok, ako aj anonymizované údaje o používaní webových stránok. Osobné údaje návštevníkov webových stránok sa neukladajú. Ak potom navštívite inú webovú stránku v reklamnej sieti Google, zobrazia sa vám reklamy, ktoré s väčšou pravdepodobnosťou zohľadnia predchádzajúce oblasti záujmu o produkty a informácie.
Vaše údaje sa môžu prenášať do USA. V súlade s Dohodou o ochrane údajov medzi USA a EÚ sa na spoločnosť Google začal vzťahovať „štít na ochranu osobných údajov“, a preto je povinná dodržiavať európske zákony o ochrane údajov.
Spracovanie údajov, najmä umiestňovanie súborov cookie, sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. F) GDPR z dôvodu nášho prevažujúceho oprávneného záujmu osloviť návštevníkov webových stránok cielenou inzerciou súvisiacou so záujmami. Z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka a ktoré sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) GDPR.
Používanie súborov cookie môžete deaktivovať s trvalým účinkom kliknutím na odkaz uvedený nižšie a stiahnutím a inštaláciou tam uvedeného doplnku: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
Prípadne môžete deaktivovať používanie súborov cookie tretími stranami tak, že zavoláte deaktivačnú stránku iniciatívy Network Advertising Initiative na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/ a budete postupovať podľa ďalších pokynov na deaktiváciu, ktoré sú v nej uvedené.
Podrobnejšie informácie o remarketingu Google a súvisiace pravidlá ochrany osobných údajov nájdete na adrese https://www.google.com/privacy/ads/.
 
 

Práva dotknutých osôb a doba skladovania

 
 
Trvanie skladovania
Po dokončení zmluvného spracovania sa údaje najskôr uložia po dobu záručnej doby, potom v súlade s retenčnými lehotami predpísanými zákonom, najmä daňovým a obchodným zákonom, a potom sa po uplynutí doby vymažú, pokiaľ ste sa nedohodli k ďalšiemu spracovaniu a použitiu.
Práva dotknutej osoby
Ak sú splnené zákonné požiadavky, máte nasledujúce práva podľa čl. 15 až 20 GDPR: Právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, prenosnosť údajov. Máte tiež právo namietať proti spracovaniu založenému na čl. 6 ods. 1 GDPR a k spracovaniu na účely priameho marketingu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR.
 
Kontaktujte nás kedykoľvek. Naše kontaktné údaje nájdete v našom odtlačku.
 
Právo podať sťažnosť regulačnému orgánu
Máte právo sťažovať sa regulačnému orgánu podľa čl. 77 GDPR, ak si myslíte, že vaše údaje nie sú spracovávané legálne.
 
Právo namietať
Ak je tu uvedené spracovanie údajov založené na našich oprávnených záujmoch v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) GDPR, máte právo z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich údajov s budúcim účinkom.
Ak bude námietka úspešná, osobné údaje už nebudeme spracúvať, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo pokiaľ spracovanie nie je určené na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.
 
Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priamej reklamy, môžete proti tomu kedykoľvek vzniesť námietku oznámením. Ak bude námietka úspešná, osobné údaje už nebudeme spracovávať na účely priamej reklamy.
 
posledná aktualizácia: 23.10.2019