<h2>Hermeticku00e1 gumovu00e1 zu00e1tka pre 5L adaptu00e9r: jednoduchu00e9 a hygienicku00e9 u010dapovanie nu00e1pojov na Vau0161ich akciu00e1ch</h2> <h3>Charakteristiky produktu:</h3> <ul> <li>Zapomeu0148te na problu00e9my s u010dapovanu00edm nu00e1pojov s nau0161ou Hermetickou tesniacou zu00e1tkou pre 5L adaptu00e9r, kteru00e1 usnadu0148uje pouu017eu00edvu00e1nu00ed nu00e1pojovu00fdch su00fadok a zajiu0161u0165uje maximu00e1lnu efektivitu a u00fasporu u010dasu.</li> <li>Pouu017eu00edvanie tejto zu00e1tka je prekvapivo jednoduchu00e9 a efektu00edvne. Stau010du00ed ju len vlou017eiu0165 do odvzduu0161u0148ovacieho otvoru su00fadka a uu017e sa mu00f4u017eete na 100% su00fastrediu0165 na svojich hostu00ed a nu00e1poje.</li> <li>Hermeticku00e1 technolu00f3gia zaruu010duje dokonalu00e9 uzavretie, ktoru00e9 udru017euje nu00e1poje u010derstvu00e9 a lahodnu00e9.</li> <li>Zaruu010denu00e9 bezproblu00e9movu00e9 a hygienicku00e9 u010dapovanie nu00e1pojov.</li> <li>Jemnu00e9 du00e1vkovanie nu00e1pojov a jednoduchu00e1 manipulu00e1cia so zu00e1tkou su00fa ku013eu00fau010dovu00fdm prvkom pre pohodlnu00e9 a efektu00edvne podu00e1vanie nu00e1pojov, taku017ee mu00f4u017eete stru00e1viu0165 viac u010dasu so svojimi hosu0165ami.</li> <li>Vu0161estrannu00e9 vyuu017eitie pre vu00e1s znamenu00e1 rieu0161enie pre ru00f4zne udalosti vru00e1tane su00fakromnu00fdch veu010dierkov, firemnu00fdch akciu00ed a cateringovu00fdch zariadenu00ed. Zu00e1tka sa prispu00f4sobu00ed vau0161im potrebu00e1m a zabezpeu010du00ed, aby sa vau0161i hostia cu00edtili pru00edjemne.</li> <li>Odolnu00e1 konu0161trukcia a technolu00f3gia hermeticku00e9ho uzu00e1veru umou017eu0148uju00fa opu00e4tovnu00e9 pouu017eitie, u010du00edm sa udru017euje udru017eateu013enosu0165 a u0161etria sa zdroje.</li> <li>Zu00edskau0165 spokojnu00fd pocit vau0161ich hostu00ed a zu00e1kaznu00edkov vu0161ak nie je problu00e9m. S touto zu00e1tkou zaruu010du00edte jednoduchu00e9 a spou013eahlivu00e9 podu00e1vanie nu00e1pojov na kau017edej akcii s pozitu00edvnym vplyvom na vau0161e podnikanie.</li> </ul> <p>Zabezpeu010dte si teraz nau0161u Hermeticku00fa tesniacu zu00e1tku pre 5L adaptu00e9r a uu013eahu010dite si u010dapovanie nu00e1pojov na vau0161ich pu00e1rty su00fadkoch. Jednoduchu00e9, ru00fdchle a efektu00edvne rieu0161enie na kau017edu00fa oslavu a akciu.</p>

ich-zapfe

Hermetická gumová zátka pre 5L adaptér


Numărul de articol: 443410

Producător: ich-zapfe


* vr. ges. DPH. plus. Doprava

Hurtig levering
Vi leverer hurtigt. Med DHL vil din pakke være med dig på kort tid!

Top kvalitet
Produkter af højeste kvalitet fra verdens førende producenter!

Kundetilfredshed
Mere end 90% af vores kunder er tilfredse og anbefaler os til andre.

Sikkerhed Sikker online shopping med SSL-certifikat.

často zakúpené s...

Mohlo by vás zaujímať: