<h2>Adapter, spojka vntiu0159nu00ed zu00e1vit 5/8" hadice 3/8" - Ru00fdchle a jednoduchu00e9 pripojenie hadu00edc v priemysle a domu00e1cnosti</h2> <p>Ako u010dasto sa stretu00e1vate s u0165au017ekosu0165ami pri inu0161talu00e1cii hadu00edc? Nau0161a spojka s vntiu0159nu00fdm zu00e1vitom 5/8" pre 3/8" hadice s kru00fau017ekovu00fdm skrutkovacu00edm konektorom vu00e1m uu013eahu010du00ed pru00e1cu. Je to ru00fdchle a jednoduchu00e9 rieu0161enie pre spojenie hadu00edc bez ohu013eadu na u010das a nu00e1klady.</p> <h3>Ku013eu00fau010dovu00e9 vlastnosti:</h3> <ul> <li>Ru00fdchla a jednoduchu00e1 inu0161talu00e1cia: Uu0161etru00ed u010das a nu00e1mahu pri inu0161talu00e1cii hadu00edc</li> <li>Dizajn pazu00farov pre lepu0161iu funku010dnosu0165: Bezpeu010dnu00e9 dru017eanie hadu00edc a minimalizuje riziko u00fanikov</li> <li>Vhodnu00e9 pre ru00f4zne priemyselnu00e9 odvetvia: Ideu00e1lne pre u00fapravu vody, potravinu00e1rsku vu00fdrobu a systu00e9my stlau010denu00e9ho vzduchu</li> <li>Jednoduchu00e1 u00fadru017eba a opravy: Ru00fdchla identifiku00e1cia chu00fdb pre efektu00edvnu u00fadru017ebu</li> <li>Vu0161estrannu00e9 pouu017eitie: Pouu017eiteu013enu00e9 s ru00f4znymi kvapalinami a plynmi pre vau0161e potreby</li> </ul> <p>Nau0161a spojka je navrhnutu00e1 na zabezpeu010denie kvality a funku010dnosti v pru00e1ci. Mu00f4u017eete ju pouu017eiu0165 jednoducho a spou013eahlivo, bez ohu013eadu na to, v ktorom priemysle pracujete. Nu00e1u0161 dizajn poskytuje bezpeu010dnu00e9 uchopenie a minimalizuje riziko u00faniku.</p> <p>Nau0161a spojka je vhodnu00e1 aj pre ru00f4zne sektory - vu00fdrobu potravinu00e1rskych produktov, systu00e9my u00fapravy vody, stlau010denu00e9ho vzduchu a inu00e9. Materiu00e1ly, z ktoru00fdch je spojka vyrobenu00e1, su00fa ekologicku00e9 a recyklovateu013enu00e9 a zu00e1roveu0148 plne splu0148uju00fa najvyu0161u0161ie vu00fdkonovu00e9 u0161tandardy.</p> <p>Ak hu013eadu00e1te kvalitnu00e9, spou013eahlivu00e9 a efektu00edvne rieu0161enia pre vau0161e pracovnu00e9 procesy, nau0161a spojka vntiu0159nu00ed zu00e1vit 5/8" hadice 3/8" je pre vu00e1s. Zabezpeu010du00ed vu00e1m jednoduchu00fa a spou013eahlivu00fa inu0161talu00e1ciu hadu00edc v priebehu vau0161ej pru00e1ce.</p>

ich-zapfe

Spojka vntiřní závit 5/8" hadice 3/8"


Numărul de articol: 443862

Producător: ich-zapfe


* vr. ges. DPH. plus. Doprava

Hurtig levering
Vi leverer hurtigt. Med DHL vil din pakke være med dig på kort tid!

Top kvalitet
Produkter af højeste kvalitet fra verdens førende producenter!

Kundetilfredshed
Mere end 90% af vores kunder er tilfredse og anbefaler os til andre.

Sikkerhed Sikker online shopping med SSL-certifikat.

často zakúpené s...

Mohlo by vás zaujímať: