<h2>Kompletnu00e1 sada Vu00fdu010dapnu00e9 zariadenie, vycap na pivo, chladenie piva - 50 STREAM prietokovu00fd chladiu010d 2-kanu00e1lovu00fd suchu00fd chladiu010d, au017e 55 litrov/h - SILVER EDITION</h2> <p><u><strong>Pozostu00e1va z:</strong></u></p> <div><ul><li><strong>Vu00fdu010dapnu00e9 zariadenie, vycap na pivo, chladenie piva - 50 STREAM prietokovu00fd chladiu010d 2-kanu00e1lovu00fd suchu00fd chladiu010d, au017e 55 litrov/h - SILVER EDITION</strong></li><li>1 x reduktor tlaku 2-radovu00fd CO2 do vu00fdu010dapu piva 3bar</li><li>1 x fu013eau0161a CO2, 2,0 kg</li><li>2 x hadica CO2 komplet, 1,5 m</li><li>2 x hadica na pivo John Guest - 3/8" a 5/8" skrutkovacu00ed konektor 2,00 m - kompletne dokonu010denu00fd!</li><li>Ku013eu00fau010d s oxidom uhliu010ditu00fdm "zachytenu00fd"</li><li>2 x zu00e1vitovacie hlavy podu013ea vlastnu00e9ho vu00fdberu ( bez kohu00fatikovu00fdch hlu00e1v, 5-litrovu00fd adaptu00e9r, plochu00fd, kombinovanu00fd, Ku00f6pi, trojuholnu00edkovu00fd, kou0161u00edk), Key Keg</li><li>Pripojenia: John Guest</li></ul> <h3>Chladenie na pivo STREAM 50 u2013 jednoduchu00e9 pouu017eitie u2013 TOP vo vu00fdkone, nau010dapovanu00e9 v niekou013eku00fdch krokoch:</h3> <ul> <li> Rozbau013ete vu00fdu010dapnu00fd systu00e9m, pripojte reduku010dnu00fd ventil k fu013eau0161i CO2 a fu013eau0161u utiahnite pomocou ku013eu00fau010da na oxid uhliu010ditu00fd. </li> <li> Pripojte hadicu CO2 z reduku010dnu00e9ho ventilu k hlave trysky. </li> <li> Pripojte pivnu00fa hadicu k hlave vu00fdu010dapu a vlou017ete ju do vu00fdu010dapnu00e9ho systu00e9mu a zaistite. </li> <li> Poklepte na hlaveu0148 a upravte tlak kohu00fatika na reduku010dnom ventile </li> <li> Pripojte du00e1vkovau010d do zu00e1suvky. </li> <li> Upravte tlak a vychutnajte si studenu00e9 pivo. </li> </ul> <h3>STREAM 50 u2013 Top v triede 2-riadkovu00fdch du00e1vkovacu00edch systu00e9mov do 55 l/h, jeden z najlepu0161u00edch z hu013eadiska pomeru ceny, vu00fdkonu a kvality.</h3> <ul> <li> Zu00e1u017eitek z u010derstvu00e9ho, vychladenu00e9ho piva priamo z vu00fdu010dapnu00e9ho zariadenia STREAM 50 s prietokovu00fdm chladiu010dom. </li> <li> Jednoduchu00e1 obsluha a montu00e1u017e, ideu00e1lne pre pouu017eitie na zu00e1hradnu00fdch pu00e1rty, rodinnu00fdch oslavu00e1ch a spolou010densku00fdch podujatiach. </li> <li> Nebudete musieu0165 u010dakau0165 na to, ku00fdm sa pivo ochladu00ed u2013 technolu00f3gia chladenia TD je o 45 % efektu00edvneju0161ia. </li> </ul>

   

ich-zapfe

Kompletná sada Výčapné zariadenie, vycap na pivo, chladenie piva - 50 STREAM prietokový chladič 2-kanálový suchý chladič, až 55 litrov/h - SILVER EDITION


Numărul de articol: NEW-99882

Producător: ich-zapfe


* vr. ges. DPH. plus. Doprava

Hurtig levering
Vi leverer hurtigt. Med DHL vil din pakke være med dig på kort tid!

Top kvalitet
Produkter af højeste kvalitet fra verdens førende producenter!

Kundetilfredshed
Mere end 90% af vores kunder er tilfredse og anbefaler os til andre.

Sikkerhed Sikker online shopping med SSL-certifikat.

často zakúpené s...

Mohlo by vás zaujímať: