<p> <strong> profi - WEINFLASCHENENTKORKER - vu00edno otvu00e1rau010d - vu00fdvrtka </strong> </p> <p> - S montu00e1u017ene - www.Booked.cz pre ru00fdchle a jednoduchu00e9 Uncorking - plne chru00f3movanu00fd a pevnej konu0161trukcie <br> - s u0161iroku00fdm skrutky </p> <p> <strong> Du00f4leu017eitu00e9: Vreteno je zameniteu013enu00fd </strong> </p> <h3> Robustnu00fd vu00edno otvu00e1rau010d pre profesionu00e1lov </h3> <p> Ak chcete otvoriu0165 fu013eau0161u vu00edna, ktoru00fa potrebujete, samozrejme, vhodnu00fd otvu00e1rau010d <br> vu00edna. To platu00ed ako pre su00fakromnu00e9 u200bu200bakcie, rovnako ako v reu0161tauru00e1ciu00e1ch. <br> Jednoduchu00fd vu00fdvrtka, ako to zvyu010dajne je v su00fakromnom sektore pre pouu017eitie, kau017edodennu00e9 pouu017eitie je vu0161ak vhodnu00fd na predaj v reu0161tauru00e1ciu00e1ch je obmedzenu00e9. Nebude dru017eau0165 vo vu00e4u010du0161ine pru00edpadov <br> dlho a je potrebnu00e9 ich vymeniu0165 pomerne ru00fdchlo. <br> Z tohto du00f4vodu odporu00fau010dame, aby namiesto toho, aby profesionu00e1lni <br> fu013eau0161u vu00edna, ako ho mu00f4u017eete objednau0165 u nu00e1s chytiu0165. </p> <h4> Vu00fdhody profesionu00e1lny fu013eau0161u vu00edna otvu00e1rau010d </h4> <p> Profesionu00e1lne fu013eau0161a vu00edna pre gastronu00f3miu, je oveu013ea u013eahu0161ie <br> manipulu00e1ciu a uu013eahu010duje pru00e1cu. To je obzvlu00e1u0161u0165 vu00fdhodnu00e9, ak mu00e1te veu013ea <br> hosu0165om, ale je to tak kru00e1tka. <br> Okrem pru00ednosov v profesionu00e1lnom Weinflaschenentkorker za obzvlu00e1u0161u0165 <br> robustnu00e1 konu0161trukcia, ktoru00e1 otvorila aj po nespou010detnu00fdch fliau0161 ani spou013eahlivu00e9 ich sluu017eby <br> hotovo. </p> <h4> profesionu00e1lny vu00edno otvu00e1rau010d na I Journal-Buy </h4> <p> Objednu00e1vka vau0161e fu013eau0161u vu00edna je najlepu0161ie priamo od nu00e1s. Pru00edstroj mu00e1 <br> u0161iroku00fd a stabilnu00e9 skrutku, pomocou ktoru00e9ho mu00f4u017eete bezpeu010dne pripojiu0165 profesionu00e1lny vu00fdvrtku na <br> pulte alebo stola. Tu00e1to fu013eau0161a mu00f4u017ee byu0165 nielen veu013emi ru00fdchlo stala, ale aj veu013emi pohodlnu00e9 odzu00e1tkovat. <br> Okrem toho poskytuje pevnu00fa konu0161trukciu, ktoru00e1 nau0161ej vollverchromter <br> fu013eau0161u vu00edna u013eahko odolu00e1va pou017eiadavku00e1m stravovanie a jeho dielo <br> dlho spou013eahlivo vykonanu00e9. </p> <p> Avu0161ak, aj keu010f je vreteno by mal u00edsu0165 niekedy zlomenu00fd, nie je to veu013eku00fd problu00e9m <br> zastupuje. Vzhu013eadom k tomu, u017ee je u013eahko vymeniu0165, nemusu00edte kupovau0165 priamo novu00fd otvu00e1rau010d <br> fu013eau0161u vu00edna, ale len ku00fapiu0165 nu00e1hradnu00e9 vreteno a <br> ho vymeniu0165. </p>

ich-zapfe

Professional - WEINFLASCHENENTKORKER - víno otvárač - vývrtka


Numărul de articol: 443336

Producător: ich-zapfe


* vr. ges. DPH. plus. Doprava

Hurtig levering
Vi leverer hurtigt. Med DHL vil din pakke være med dig på kort tid!

Top kvalitet
Produkter af højeste kvalitet fra verdens førende producenter!

Kundetilfredshed
Mere end 90% af vores kunder er tilfredse og anbefaler os til andre.

Sikkerhed Sikker online shopping med SSL-certifikat.

často zakúpené s...

Mohlo by vás zaujímať: