<h2>Bevi Liquid - Zu00e1kladnu00fd u010distiaci prostriedok, 1L</h2> <p>Chcete mau0165 vau0161e systu00e9my na vu00fddaj nu00e1pojov vu017edy u0161piu010dkovej formy? S Bevi Liquid teraz mu00f4u017eete dosiahnuu0165 maximu00e1lny u010distiaci vu00fdkon bez veu013ekej nu00e1mahy a investu00edcie. Tento vysoko u00fau010dinnu00fd alkoholicku00fd zu00e1kladnu00fd u010distiaci prostriedok bol vytvorenu00fd u0161peciu00e1lne na u010distenie systu00e9mov vu00fddaja nu00e1pojov v komeru010dnom sektore.</p> <h3>Najlepu0161ie z vlastnostu00ed Bevi Liquid:</h3> <ul> <li>u0160peciu00e1lne pre systu00e9my na du00e1vkovanie nu00e1pojov</li> <li>Bez nu00e1mahy odstrau0148uje najodolneju0161ie neu010distoty a usadeniny</li> <li>Spu013au0148a pru00edsne pou017eiadavky TRSK 501</li> <li>Inovatu00edvne du00e1vkovacie zariadenie pre presnu00fa apliku00e1ciu</li> <li>Vu0161estrannu00e9 pouu017eitie aj pre efektu00edvne u010distenie odkvapovu00fdch u017eu013eabov</li> <li>Ru00fdchle vu00fdsledky</li> <li>Trvalo udru017eateu013enu00e9 zlou017eenie</li> <li>Dlhotrvaju00faca u010distota</li> <li>Jednoduchu00e9 skladovanie</li> <li>Profesionu00e1lne u010distenie</li> <li>Spou013eahlivu00e9 odstru00e1nenie zvyu0161kov</li> <li>u010casovo a nu00e1kladovo efektu00edvne</li> <li>Perfektnu00e9 na komeru010dnu00e9 pouu017eitie</li> <li>Spokojnosu0165 zu00e1kaznu00edkov zaruu010denu00e1</li> </ul> <p>S Bevi Liquid uu017e nikdy nebudete mau0165 problu00e9my s u010distenu00edm vau0161ich systu00e9mov na vu00fddaj nu00e1pojov. Inovatu00edvne du00e1vkovacie zariadenie v 1L fu013eau0161i vu00e1m umou017enu00ed presne du00e1vkovau0165 pru00e1ve tou013eko u010distiacieho prostriedku, aku00fd potrebujete. Tento zu00e1kladnu00fd u010distiaci prostriedok je tak silnu00fd, u017ee doku00e1u017ee bez nu00e1mahy odstru00e1niu0165 aj tie najodolneju0161ie neu010distoty a usadeniny z odkvapovu00fdch u017eu013eabov.</p> <p>Ekologicku00e9 zlou017eenie Bevi Liquid zaisu0165uje trvalu00fa ochranu vau0161ich systu00e9mov, ale aj pru00edrody. Vychutnajte si dokonalu00fa u010distotu na dlhu00fd u010das a predu013au017ete u017eivotnosu0165 svojich systu00e9mov. Prakticku00e1 1L fu013eau0161a alebo 5L kanister zabezpeu010duje jednoduchu00e9 skladovanie bez zbytou010dnu00e9ho miesta.</p> <p>Vyuu017eite profesionu00e1lnu silu Bevi Liquid pre dosiahnutie najvyu0161u0161u00edch hygienicku00fdch u0161tandardov. Objednajte si teraz a zau017eite rozdiel!</p>

ich-zapfe

Bevi Liquid - Základný čistiaci prostriedok, 1 L


Numărul de articol: 443129

Producător: ich-zapfe


* vr. ges. DPH. plus. Doprava

Hurtig levering
Vi leverer hurtigt. Med DHL vil din pakke være med dig på kort tid!

Top kvalitet
Produkter af højeste kvalitet fra verdens førende producenter!

Kundetilfredshed
Mere end 90% af vores kunder er tilfredse og anbefaler os til andre.

Sikkerhed Sikker online shopping med SSL-certifikat.

často zakúpené s...

Mohlo by vás zaujímať: