<h2>Lievik, 11 cm</h2> <p>Nu00e1u0161 lievik vyrobenu00fd z kvalitnu00e9ho plastu s priemerom 11 cm je nevyhnutnu00fdm nu00e1strojom pre kau017edu00e9ho profesionu00e1lneho barmana a gastronu00f3ma. Umocu0148uje u010distu00e9 vylievanie zvyu0161kov nu00e1pojov a inu00fdch tekutu00edn a zabezpeu010duje hygienicku00e9 pracovnu00e9 prostredie.</p> <p>S jeho inovatu00edvnou konu0161trukciou umou017eu0148uje Lievik odtok vody pod nu00edm cez prepadovu00fa ru00faru, u010du00edm efektu00edvne predchu00e1dza neu017eiaducim zvyu0161kom.</p> <h3>Vlastnosti produktu</h3> <ul> <li><strong>Jednoduchu00e1 apliku00e1cia a ru00fdchle u010distenie:</strong>Lievik sa u013eahko manipuluje a umou017eu0148uje u010dasovo u00faspornu00e9 u010distenie, u010do je obzvlu00e1u0161u0165 cennu00e9 v ruu0161nu00fdch gastronomicku00fdch prevu00e1dzkach.</li> <li><strong>Predchu00e1dzanie ucpu00e1vaniu a neu017eiaducim zvyu0161kom:</strong>Presnu00e1 konu0161trukcia Lievika bru00e1ni ucpu00e1vaniu, u010do zaruu010duje bezproblu00e9movu00fd chod a pomu00e1ha eliminovau0165 neu017eiaduce zvyu0161ky.</li> <li><strong>u00daspora u010dasu a nu00e1kladov vu010faka efektu00edvneju0161iemu u010disteniu:</strong>Pouu017eitie tohto Lievika vedie nielen k ru00fdchleju0161iemu u010disteniu, ale prispieva aj k minimalizu00e1cii prevu00e1dzkovu00fdch nu00e1kladov tu00fdm, u017ee u010distidlu00e1 su00fa efektu00edvneju0161ie vyuu017eu00edvanu00e9.</li> <li><strong>Kompatibilita s u010falu0161u00edmi profesionu00e1lnymi gastronomicku00fdmi a barovu00fdmi produktmi:</strong>Plastovu00fd Lievik sa u013eahko integruje do vau0161ej existuju00facej vu00fdbavy a perfektne sa hodu00ed k ostatnu00fdm profesionu00e1lnym gastronomicku00fdm a barovu00fdm produktom.</li> </ul> <p>Vu010faka svojej kompaktnej veu013ekosti je plastovu00fd Lievik jednoducho skladovateu013enu00fd. Investujte do u010distoty a efektu00edvnosti vau0161ej gastronomicku00e9ho zariadenia. Objednajte si Lievik eu0161te dnes a zau017eite vu00fdhody tohto prakticku00e9ho nu00e1stroja pre u010distu00e9 vylievania.</p>

ich-zapfe

Lievik, 11 cm


Numărul de articol: 443027

Producător: ich-zapfe


* vr. ges. DPH. plus. Doprava

Hurtig levering
Vi leverer hurtigt. Med DHL vil din pakke være med dig på kort tid!

Top kvalitet
Produkter af højeste kvalitet fra verdens førende producenter!

Kundetilfredshed
Mere end 90% af vores kunder er tilfredse og anbefaler os til andre.

Sikkerhed Sikker online shopping med SSL-certifikat.

často zakúpené s...

Mohlo by vás zaujímať: