<h2>Termostat TS RANCO K50-L3100</h2> <p>Ponorte sa do sveta presnej regulu00e1cie teploty s termostatom TS RANCO K50-L3100, vysokokvalitnu00fdm regulu00e1torom teploty, ktoru00fd bol u0161peciu00e1lne vyvinutu00fd pre du00e1vkovacie systu00e9my Lindr. Toto inovatu00edvne zariadenie je ideu00e1lne pre stolovu00e9 chladiu010de a chladiu010de CWP, ktoru00e9 umou017eu0148uje presnu00e9 riadenie teploty vo vau0161ich chladiacich systu00e9moch.</p> <h3>Vu00fdnimou010dnu00e9 vlastnosti produktu na prvu00fd pohu013ead:</h3> <ul> <li><strong>Termoregulu00e1tor pre du00e1vkovacie systu00e9my Lindr:</strong>Termostat bol prispu00f4sobenu00fd u0161pecificku00fdm pou017eiadavku00e1m du00e1vkovacu00edch systu00e9mov Lindr, aby bol zaistenu00fd optimu00e1lny vu00fdkon a kvalita.</li> <li><strong>Vhodnu00e9 pre pultovu00e9 flash -chladiu010de a Chladiu010de CWP:</strong>Tento vu0161estrannu00fd regulu00e1tor teploty je mou017enu00e9 pouu017eiu0165 v stolovu00fdch chladiu010doch s bleskom aj chladiu010doch CWP na zabezpeu010denie presnu00e9ho chladenia.</li> <li><strong>Presnu00e1 regulu00e1cia teploty:</strong>Termostat ponu00faka presnu00fa teplotu regulu00e1cia, aby ste maximalizovali kvalitu vau0161ich nu00e1pojov a vu017edy slu00fau017eili vau0161im hosu0165om pri dokonalej teplote.</li> <li><strong>Vhodnu00e9 pre systu00e9my CWP-100, CWP-200 a vzduchom chladenu00e9 v su00e9riu00e1ch Pygmy a Contact:</strong>Univerzu00e1lna kompatibilita pre pouu017eitie v ru00f4znych modeloch du00e1vkovacu00edch systu00e9mov Lindr.</li> </ul> <p>S termostatom TS RANCO K50-L3100 mu00e1te istotu, u017ee vu00e1u0161 du00e1vkovau010d a chladiace zariadenia vu017edy pracuju00fa pri optimu00e1lnej teplote. To nielen pomu00e1ha poskytovau0165 vysokokvalitnu00e9 pivo, ale tieu017e predlu017euje u017eivotnosu0165 vau0161ich kuchynsku00fdch spotrebiu010dov.</p> <h3>Podrobnu00e9 u0161pecifiku00e1cie produktu:</h3> <ul> <li><strong>Model:</strong>K50-L3100</li> <li><strong>Hmotnosu0165:</strong>50 g</li> </ul> <p>Presvedu010dte sa sami o presnosti a u00fau010dinnosti termostatu TS RANCO K50-L3100 a optimalizujte svoje chladiace procesy. Tento termostat je nenahraditeu013enu00fdm komponentom pre vu0161etky du00e1vkovacie systu00e9my Lindr vu010faka svojmu vynikaju00facemu vu00fdkonu a spou013eahlivosti.</p>

ich-zapfe

Termostat TS RANCO K50-L3100


Numărul de articol: NEW-8295

Producător: ich-zapfe


* vr. ges. DPH. plus. Doprava

Hurtig levering
Vi leverer hurtigt. Med DHL vil din pakke være med dig på kort tid!

Top kvalitet
Produkter af højeste kvalitet fra verdens førende producenter!

Kundetilfredshed
Mere end 90% af vores kunder er tilfredse og anbefaler os til andre.

Sikkerhed Sikker online shopping med SSL-certifikat.

často zakúpené s...

Mohlo by vás zaujímať: