<h2>Vodovodnu00e1 batu00e9ria, Vau0148ovu00e1 batu00e9ria - Senzorovu00e1 umu00fdvadlovu00e1 1/2", napu00e1janu00e1 batu00e9riou</h2> <p>Pozdvihnite zu00e1u017eitok z ku00fapeu013ene s nau0161ou najmoderneju0161ou 1/2" senzorovou umu00fdvadlovou batu00e9riou. Tu00e1to armatu00fara ponu00faka nielen maximu00e1lnu u010distotu a pohodlie, ale stanovuje aj novu00e9 u0161tandardy v oblasti hygieny a pohodlia. S vu00fdu0161kou 103 mm a vyu010dnievanie 143 mm sa bez problu00e9mov zmestu00ed do kau017edu00e9ho umu00fdvadla.</p> <h3>Hygienicku00e9 oplachovanie pre vu0161estrannu00fa ochranu</h3> <ul> <li>Zau017eite neustu00e1le u010distenie a svieu017eosu0165 s 12- alebo 24-hodinovu00fdm hygienicku00fdm oplu00e1chnutu00edm</li> <li>Inu0161talu00e1cia je bezproblu00e9movu00e1 vu010faka jednoduchu00e9mu stolnu00e9mu vu0155taniu s priemerom 33,5 mm</li> <li>Napu00e1janie z batu00e9rie pre jednoduchu00fa u00fadru017ebu bez aku00fdchkou013evek problu00e9mov s elektroinu0161talu00e1ciou</li> </ul> <p>Infrau010dervenu00fd senzor nau0161ej umu00fdvadlovej batu00e9rie so senzorom presne detekuje pohyby ru00fak, u010du00edm zabezpeu010duje, u017ee voda teu010die len vtedy, keu010f ju potrebujete, u0161etru00ed vodu a zabrau0148uje u0161u00edreniu choroboplodnu00fdch zu00e1rodkov a baktu00e9riu00ed. Jeho nadu010dasovu00fd dizajn vyu017earuje eleganciu, ktoru00e1 doplnu00ed kau017edu00fd umu00fdvacu00ed priestor kvalitnu00fdm materiu00e1lom zaruu010duju00facim odolnosu0165. Tu su00fa niektoru00e9 du00f4leu017eitu00e9 vu00fdhody na prvu00fd pohu013ead:</p> <h3>Du00f4leu017eitu00e9 vu00fdhody na prvu00fd pohu013ead:</h3> <ol> <li>Technolu00f3gia inteligentnu00e9ho snu00edmau010da umou017eu0148uje ovlu00e1danie bez dotyku, u010do uu013eahu010duje pouu017eu00edvanie</li> <li>Spotreba vody u0161etrnu00e1 k u017eivotnu00e9mu prostrediu s technolu00f3giou na u00fasporu vody a infrau010dervenu00fdm senzorom, ktoru00fd u0161etru00ed vodu</li> <li>Ochrana proti choroboplodnu00fdm zu00e1rodkom a usadeninu00e1m pravidelnu00fdmi hygienicku00fdmi oplachmi</li> <li>Jednoduchu00e1 inu0161talu00e1cia s otvorom na stu00f4l u00d8 33,5 mm, u010do vu00e1m uu0161etru00ed nu00e1klady na inu0161talu00e1ciu</li> <li>u0160tu00fdlovu00e1 atmosfu00e9ra s elegantnu00fdm vzhu013eadom, ktoru00e1 zvu00fdrazu0148uje celkovu00fd vzhu013ead vau0161ej ku00fapeu013ene</li> <li>Batu00e9riovu00e1 prevu00e1dzka pre maximu00e1lnu flexibilitu, ktoru00e1 zaisu0165uje pouu017eitie aj na miestach bez napu00e1jania</li> <li>Automaticku00e9 vypnutie pre u00fasporu energie a dlhu0161iu vu00fddru017e batu00e9rie</li> </ol>

ich-zapfe

Vodovodná batéria, Vaňová batéria - Senzorová umývadlová 1/2", napájaná batériou


Numărul de articol: NEW-3152

Producător: ich-zapfe


* vr. ges. DPH. plus. Doprava

Hurtig levering
Vi leverer hurtigt. Med DHL vil din pakke være med dig på kort tid!

Top kvalitet
Produkter af højeste kvalitet fra verdens førende producenter!

Kundetilfredshed
Mere end 90% af vores kunder er tilfredse og anbefaler os til andre.

Sikkerhed Sikker online shopping med SSL-certifikat.

často zakúpené s...

Mohlo by vás zaujímať: