<h2>Naru00e1u017eau010d na pivo, naru00e1u017eau010de na keg sudy - Typ A, Micro-Matic, protikus</h2> <p>Hu013eadu00e1te spou013eahlivu00fd a u013eahko ovlu00e1dateu013enu00fd Naru00e1u017eau010d na pivo pre vu00e1u0161 profesionu00e1lny catering alebo bar? Vau0161e hu013eadanie tu konu010du00ed, pretou017ee Naru00e1u017eau010d na pivo - Micro-Matic typu A s protiklepanu00edm je optimu00e1lna vou013eba!</p> <h3>Vynikaju00face vlastnosti pre najvyu0161u0161ie nu00e1roky</h3> <ul> <li>Ru00fdchla a nekomplikovanu00e1 technolu00f3gia nalievania</li> <li>Lapau010d nu00e1pojov a piest z nehrdzaveju00facej ocele pre zvu00fdu0161enu00fa odolnosu0165</li> <li>Pripojenie nu00e1pojov R 5/8" a pripojenie stlau010denu00e9ho plynu R 3/4" pre jednoduchu00fa inu0161talu00e1ciu</li> <li>Technolu00f3gia nalievania proti nu00e1razu pre maximu00e1lnu bezpeu010dnosu0165 a pohodlie</li> </ul> <p>Naru00e1u017eau010d na pivo - Typ A je vybavenu00fd zachytu00e1vau010dom nu00e1pojov a nerezovu00fdm tu013au010dikom, u010do vu00fdrazne zvyu0161uje trvanlivosu0165 vu00fdrobku. Nu00e1pojovu00e9 pru00edpojky R 5/8" a pru00edpojka na stlau010denu00fd plyn R 3/4" zaisu0165uju00fa nekomplikovanu00fa a ru00fdchlu inu0161talu00e1ciu. Naru00e1u017eau010d na pivo mu00e1 navyu0161e technolu00f3giu nalievania proti spu00e4tnu00e9mu ru00e1zu (vu00fdvod na boku), ktoru00e1 zaisu0165uje maximu00e1lnu bezpeu010dnosu0165 a pohodlie pri nalievanu00ed.</p> <p>S Naru00e1u017eau010dom na pivo - Type A Micro-Matic stavu00edte na kvalitu a funku010dnosu0165. Nerezovu00fd tu013au010dik a lapau010d nu00e1pojov zaisu0165uju00fa dlhu00fa u017eivotnosu0165, zatiau013e u010do technolu00f3gia nalievania proti spu00e4tnu00e9mu ru00e1zu proti spu00e4tnu00e9mu ru00e1zu vu00e1m umou017eu0148uje nalievau0165 bezpeu010dne a pohodlne. Naru00e1u017eau010d na pivo sa u013eahko inu0161taluje a je kompatibilnu00fd s beu017enu00fdmi pripojeniami. Uu013eahu010dite si u010dapovanie a investujte do Naru00e1u017eau010d na pivo - Micro-Matic typu A s pultovu00fdm u010dapovanu00edm. Urobte zo svojho baru alebo reu0161tauru00e1cie miesto, kde bola technolu00f3gia nalievania dotiahnutu00e1 k dokonalosti a vau0161i hostia si mu00f4u017eu pivo vychutnau0165 naplno.</p>

ich-zapfe

Narážač na pivo, narážače na keg sudy - Typ A, Micro-Matic, protikus


Numărul de articol: 443531

Producător: ich-zapfe


* vr. ges. DPH. plus. Doprava

Hurtig levering
Vi leverer hurtigt. Med DHL vil din pakke være med dig på kort tid!

Top kvalitet
Produkter af højeste kvalitet fra verdens førende producenter!

Kundetilfredshed
Mere end 90% af vores kunder er tilfredse og anbefaler os til andre.

Sikkerhed Sikker online shopping med SSL-certifikat.

často zakúpené s...

Mohlo by vás zaujímať: