Условия


Стандартни бизнес условия и информация за клиента
 
I. Стандартни бизнес условия
 
§ 1 Основни разпоредби
 
(1) Следните бизнес условия са приложими за всички договори, които сключвате с нас като доставчик (Alla Maer) чрез уебсайта www.beer-universe.com. Освен ако не е уговорено друго, включването, ако е необходимо, на вашите собствени условия е изключено.
 
(2) „Потребител“ по смисъла на следващите разпоредби е всяко физическо лице, което сключва правна сделка, която в преобладаваща степен не може да бъде отнесена нито към неговата търговска, нито към независима професионална дейност. Терминът „бизнесмен“ се отнася до всяко физическо лице, юридическо лице или юридически отговорно партньорство, което сключва правна сделка в изпълнение на своята независима професионална или търговска дейност.
 
§ 2 Сключване на договора
 
(1) Предмет на договора е продажбата на продукти.
 
(2) При поставяне на въпросния продукт на нашия уебсайт, ние ви предоставяме обвързващо предложение за сключване на договор за продажба при спазване на условията, посочени в описанието на артикула.
 
(3) Договорът за покупка се осъществява чрез системата за онлайн пазаруване, както следва:
Продуктите, предназначени за покупка, се преместват в „количката за пазаруване“. Можете да изберете пазарската кошница, като използвате подходящите бутони в навигационната лента и да правите промени там по всяко време.
След извикване на страницата „Плащане“ и въвеждане на необходимите лични данни и условия за плащане и доставка, цялата информация за поръчката се показва отново на страницата с обобщение на поръчката.
Ако сте използвали система за незабавно плащане (напр. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort), за да инициирате плащания, ще бъдете отведени до нашия онлайн магазин на страницата с резюме на поръчката или ще бъдете препратени към уеб страницата на доставчика на незабавни плащания.
Ако сте препратени към системата за незабавни плащания, изберете и въведете данните си, както е подходящо. След това ще бъдете върнати на страницата с резюме на поръчката в нашия онлайн магазин.
Преди да бъде изпратена поръчката, можете да проверите отново всички данни, да ги промените (което може да бъде направено и чрез функцията „назад“ на интернет браузъра) или да отмените транзакцията за покупка.
С натискането на бутона „покупка“ за подаване на поръчката вие декларирате приемането на поръчката по правно обвързващ начин, по който се осъществява споразумението за покупка.
 
(4) Вие не сте обвързани с вашите запитвания относно създаването на оферта, които са ни предадени. Ние ви предоставяме текстова и обвързваща оферта (напр. По имейл), която можете да приемете в рамките на 5 дни.
(5) Изпълнението на поръчката и изпращането на всички подробности, необходими при сключването на договора, се извършват по електронна поща, частично автоматизиран. Следователно трябва да се уверите, че имейл адресът, който сте депозирали при нас, е правилният и че получаването на съответните имейли е гарантирано. По-специално трябва да се уверите, че съответните имейли не са блокирани от филтър за нежелана поща.
 
§ 3 Право на задържане, запазване на право на собственост
 
(1) Можете да упражните право на задържане само ако въпросната ситуация включва искове, произтичащи от същите договорни отношения.
 
(2) Стоките остават наша собственост, докато покупната цена не бъде изплатена изцяло.
 
(3) Ако сте бизнесмен, важат и следните условия:
 
а) Запазваме собствеността върху стоките, докато всички вземания, произтичащи от текущите бизнес отношения, не бъдат уредени изцяло. Стоките, подлежащи на запазване на правото на собственост, не могат да бъдат залагани или прехвърляни като обезпечение, преди собствеността на споменатата стока да премине собственика.
 
б) Можете да препродадете стоките в рамките на подредена сделка. В тази връзка вие отстъпвате всички вземания в размер на размера на сумата за фактуриране, която ви се натрупва в резултат на операцията по препродажба на нас, и ние приемаме цесията. Освен това сте упълномощени да събирате въпросното вземане. Въпреки това, доколкото не изпълнявате правилно задълженията си за плащане, ние си запазваме правото да събираме искането сами.
 
в) В ситуация, включваща комбинацията и обединяването на стоките, подлежащи на запазване на правото на собственост, ние придобиваме съсобственост върху новообразувания артикул. Тази съсобственост съответства на съотношението, което съществува между фактурната стойност на стоките, подлежащи на запазване на правото на собственост, и другите обработени артикули по време на обработката.
 
г) Ако отправите искане от този характер, ние ще бъдем задължени да освободим дължимите ни ценни книжа, доколкото реализуемата стойност на нашите ценни книжа надвишава вземането за обезпечаване с повече от 10%. Ние носим отговорност за избора на ценни книжа, които да бъдат освободени.
 
§ 4 Гаранция
 
(1) Приложими са законовите гаранционни права.
 
(2) Като потребител от вас се изисква да проверите незабавно продукта за пълнота, видими дефекти и транспортни повреди, веднага щом бъде доставен, и незабавно да разкриете вашите оплаквания пред нас и спедиторската компания в писмена форма. Дори и да не се съобразите с това искане, това няма да има ефект върху вашите правни претенции за гаранция.
 
(3) Доколкото сте бизнес, следната разлика се отнася за гореспоменатите правила за гаранция:
 
а) Разбира се, че предоставените от нас подробности и описанието на продукта, предоставени от производителя, са единствените неща, които представят свойствата и състоянието на въпросния продукт. Други реклами, разяснения и изявления, издадени от производителя, не се считат за представителни за свойствата и състоянието на споменатия продукт.
 
б) Ако се установи, че стоките са дефектни, ние си запазваме правото да поправим стоките или да доставим заместители. Ако дефектът не бъде отстранен, можете да поискате намаляване на цената или да се откажете от договора по ваша преценка. Отстраняването на дефекта е приложимо след неуспешен втори опит, освен ако обстоятелствата доказват друго, по-специално поради естеството на обекта и / или дефекта или други условия. В случай на ремонт не трябва да понасяме допълнителните разходи, които произтичат от прехвърлянето на артикула на място, различно от мястото на изпълнение, доколкото прехвърлянето не съответства на предназначението на артикула.
 
в) Гаранционният период възлиза на период от една година след доставката на продукта. Намалението на срока не се прилага:
 
- за вреди, които виновно се причисляват към нас в резултат на нараняване на живота, крайниците или здравето и за други вреди, причинени от умишлено умисъл или груба небрежност;
- доколкото умишлено сме прикрили дефекта или сме приели гаранция за качеството на стоките;
- към стоки, които се използват за сграда в съответствие с техните инструкции за нормална употреба и чиито дефекти са причинени от това;
- за регламентирани искове, които имате срещу нас във връзка с гаранционни права.
 
§ 5 Избор на закон, място на изпълнение, юрисдикция
 
(1) Прилага се германското законодателство. Този избор на закон се прилага само за клиенти, ако не води до отнемане на защитата, гарантирана от задължителните разпоредби на законодателството на държавата, в която се намира обичайното местоживеене на съответния клиент (принцип на полза от съмнението ).
 
(2) Ако не сте потребител, а бизнесмен, юридическо лице по публично право или институционален фонд, регулиран от публичното право, нашето място на дейност е мястото на юрисдикция, както и мястото на изпълнение на всички следващи услуги от бизнес отношенията, които съществуват с нас. Същото условие се отнася за ситуации, в които не сте свързани с общо място на юрисдикция в Германия или ЕС, както и ситуации, при които мястото на пребиваване или обичайното място на пребиваване не е известно към момента на започване на производството . Това няма отношение към способността да се обръща към съда, свързан с друго място на юрисдикция.
 
(3) Разпоредбите на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки са изрично неприложими.
 
 
 
 
 
II. Информация за клиента
 
1. Самоличност на продавача
 
 
Алла Маер
Lise-Meitner-Straße 7
30926 Seelze
Дойчланд
Телефон: 051518779898
Имейл: info@beer-universe.com
 
 
 
Алтернативно разрешаване на спорове:
Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебно разрешаване на спорове (ODR платформа), която може да бъде видяна на адрес https://ec.europa.eu/odr.
 
2. Информация относно сключването на договора
 
Техническите стъпки, свързани със сключването на договора, самото сключване на договора и възможностите за корекция се изпълняват в съответствие с разпоредбите "сключване на договора" в нашите стандартни бизнес условия (част I.).
 
3. Договорен език, запазващ текста на договора
 
3.1 Езикът на договора е английски.
 
3.2 Пълният текст на договора не е запазен при нас. Преди изпращането на поръчката чрез системата за онлайн пазаруване на данните за договора данните за договора могат да бъдат разпечатани или запазени по електронен път чрез функцията за печат на браузъра. След като поръчката бъде получена от нас, данните за поръчката, законово уредените подробности, свързани с договорите за продажба от разстояние и стандартните бизнес условия, ви се изпращат отново по имейл.
 
3.3 Ще Ви бъде изпратена цялата договорна информация в рамките на обвързваща оферта в писмена форма, например по имейл, за заявки за оферти извън системата за онлайн пазаруване, които могат да бъдат разпечатани или запазени по електронен начин по сигурен начин.
 
4. Кодекси за поведение
 
4.1 Ние се подчиняваме доброволно на етичния кодекс на Trusted Shops GmbH, който можете да видите на:
http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.
 
5. Основни характеристики на продукта или услугата
 
Основните характеристики на стоките и / или услугите могат да бъдат намерени в съответната оферта.
 
6. Цени и начин на плащане
 
6.1 Цените, посочени в съответните оферти, представляват общи цени, както и разходите за доставка. Те включват всички ценови компоненти, включително всички непредвидени данъци.
 
6.2 Направените разходи за изпращане не са включени в покупната цена. Те могат да бъдат разгледани чрез щракване върху съответния бутон на нашия уебсайт или в съответната оферта, показват се отделно в хода на транзакцията на поръчката и допълнително трябва да бъдат поети от вас, доколкото безплатната доставка не е потвърдена.
 
6.3 Ако доставката се извършва до страни извън Европейския съюз, ние можем да направим неразумни допълнителни разходи, като мита, данъци или такси за превод на пари (такси за превод или валута, начислени от банките), които трябва да поемете.
 
6.4 Вие също трябва да поемете разходите, произтичащи от парични преводи, в случаите, когато доставката се извършва до държава-членка на ЕС, но плащането се инициира извън Европейския съюз.
 
6.5 Начините на плащане, които са достъпни за вас, се показват чрез щракване върху съответния бутон на нашия уебсайт или се разкриват в съответната оферта.
 
6.6 Освен ако не е посочено друго за съответните методи на плащане, вземанията за плащане, произтичащи от сключения договор, стават платими незабавно.
 
7. Условия за доставка
 
7.1 Условията за доставка, датата на доставка и съществуващите ограничения за доставка, ако е приложимо, могат да бъдат намерени чрез щракване върху съответния бутон на нашия уебсайт или в съответната оферта.
 
7.2 Ако сте потребител, следното е нормативно регламентирано: Рискът от продаден артикул да бъде случайно унищожен или влошен по време на експедицията преминава върху вас само когато въпросният артикул е доставен, независимо дали операцията по изпращане е застрахована или не. Това условие не важи, ако сте възложили самостоятелно транспортна компания, която не е посочена от нас, или лице, което по друг начин е било назначено да изпълнява експедиционната операция.
 
Ако сте бизнесмен, операциите по доставка и доставка се извършват на ваш риск.
 
8. Законово гаранционно право
 
Отговорността за дефекти се урежда от разпоредбите за „Гаранция“ в нашите Общи условия за бизнес (Част I).
 
Тези SBT и данни за клиентите са създадени от адвокатите, специализирани в областта на ИТ правото, които работят за Händlerbund и непрекъснато се проверяват за законосъобразност. Händlerbund Management AG гарантира правната сигурност на текстовете и поема отговорност в случай на издадени предупреждения. По-подробна информация можете да намерите на следния уебсайт: https://www.haendlerbund.de/agb-service.
 
последна актуализация: 23.10.2019