Редуцир вентил за CO2

филтър

Редуктори на налягане са монтирани в маркучи или тръбни системи за регулиране на налягането в системата. Дори ако различни налягания са действащи върху входната страна, налягането от страната на изхода не се превишава благодарение на редуктор на налягане. Ако цилиндъра на CO2 е свързан директно към крана, твърде високо налягане може да доведе до пръскане на бурето. Следователно редукторите за налягане осигуряват безопасност при разливане на бира.

Редуктор на налягане за CO2

Редуктори на налягане за CO2 са налични за системи с 3 или 7 бара. Клапанът е свързан директно към цилиндъра на СО2. Манометър, който измерва съдържанието на бутилката, показва между 0 и 250 бара. Това ни улеснява, за да видим кога СО2 привършва. Редукторът на налягането включва предпазен клапан и спирателен кран. Редуктори на налягането трябва да бъдат закупувани само от одобрени специализирани търговци , тествани за качество. С цел да бъде в състояние да коригира нялагането, трябва да сме наясно със стандартните стойности на системата.

Бирата съдържа въглероден диоксид поради процеса на ферментация. Налягането на СО2 помага тя да се пренесе първо в бурето, оттам до крана и след това в чашата. Ако нялагането е ниско, въглеродния диоксид от бирата в маркуча изчезва и в чашата потича само пяна За по-малки бурета 5-литровото парти буре, малък редуктор на налягане е идеален, което осигурява изравняване на налягането и следователно безопасността дори при ниско налягане.

Инструменти и отделни части

Практически инструмент е ключът за въглеродната киселина, който затяга редуктора на налягане. От едната страна е приспособен за СО2, а от другата за азот

В допълнение, всички отделни части за редуктор на налягането могат да се закупят от нас. Манометърът показва, когато СО2 е свършил, също така така и общи показатели. Той показва налягането, включително спирателния кран и междинното налягане на СО2, азот и смесен газ между 3 и 7 бара.

Наливането на бира с редуктор на налягане е по-лесно. Без значение от налягането на входната част, това на изходната никога не пада под определено ниво. С подходящоа настройка, бирата излиза от крана с желаното количество пяна. Инструменти като стойността на налягането или неговото съдържание ни помагат да настроим системата.

Редуктор на налягане : Изключитело важен за наливане на бира с СО2

Редукторите на налягането са незаменим компонент на разливните системи. От една страна те гарантират сигурност, а от друга осигуряват плавно наливане и , че не само пяна ще излезе от крана. Ако се нуждаете от редуктор за Вашата система, ще намерите богат избор на модел и аксесоари в нашия магазин

Как работи редуктора на налягане ?

Има различни видове регулатори на налягане на СО2, предназначени за различни системи и различни линии на налягане. Независимо от това всеки регулатор има сензор, който наблюдава надделяващото налягане в линейната система и клапана, който е прикрепен към нея, с който налягането може да се намали, ако е нужно. Ако налягането се повиши твърде много, предпазния клапан на регулатора на CO2 се отваря. Това е важно, както за самата система, така и за самия процес на наливане. По правило налягането в регулатора може да се намали до 0.1 бара при всеки случай. Това позволява той да бъде адаптиран много точно към съответните условия, така че да се постигна опитмални резултатите при наливане.

Защо крановете трябра да работят с регулатор на налягането?

Бирата в барела съдържа СО2 поради ферментация. За да се предотврати освобождаването му е необходимо подходящо противодействие, за да балансира налягането в кега. За тази цел се използва контейнер под налягане. Повечето бири се наливат с помощта на СО2, затова кега под налягане е свързан с бутилка СО2. Тъй като налягането в бутилката надвишава нужното за наливане на бира, не трябва тя да се включва директно към системата. По тази причина бутилката CO2 трябва да бъде свързана с подходящ редуктор на налягане. Това гарантира, че генерира опитмалното противодействие, така че, от една страна системата не се поврежда и от друга, бирата запазва СО2 при наливане.

Подходящо налягане при наливане

Настройката за правилно налягане е от съществено значение при наливане на бира. Това може да се регулира с помощта на регулиращ винт прикрепен към редуктора на налягане, когато правилното ниво зависи от различни фактори.

Тези фактори трябва да се вземат под внимание при настройка на налягането:

  • Температурата на бирата ( Колкото по-топла е тя, толкова по-лесно се освобождава СО2 и е нъжно повече обратно налягане)
  • Съдържанието на СО2 в бирата (Колкото повече CO2 се съдържа в бирата, толкова по-високо обратно налягане е за предотвратяване на изпускането на СО2.)
  • Дължина и ширина на маркуча (Колкото по-тънък и дълъг е той, толкова по-голямо е триенето и затова има по-голяма загуба на нялагане. )
  • Разликата във височината към крана (Колкото по-голяма от височината от кега до крана, толкова по-високо налягане е нужно.)

Тази част от налягането, която се определя от температурата и съдържанието на СО2 в бирата, се нарича сатурация.. Разликата с действителното налягане се използва, за да транспортира бирата през маркуча до крана. Тук налягането трябва да се редуцира преди сервиране. Това може да стане с помощта на т.нар "успокояваща пружина" или с кран с компенсатор. И двата варианта подсигуряват хубавото изливане на бирата, без пяна, а компенсаторния кран спестява доста място.

Невъзможно е да се налива бира без регулатор на налягането

Невъзможо е да се налива бира с CO2 без регулация на налягането. Редукторът позволява да постигнем правилното налягане на системата. Без него няма как да наливаме бира и в най-лошия случай кегът може да се пръсне заради високото налягане на бутилката с СО2.

Редуктор на налягае за различи приложения

Важно е да използвате редуктор, подходящ за вашата система. Само по този начин можете да осигурите ефективна безопасност и добри резултати при наливане. Поради тази причина е важно да проверите към какво налягане е приспособена вашата система. Съшо така трябва да обърнете внимание и какъв точно газ под налягане използвате. Дори когато бирата е приготвена с въглероден диоксид, азот или (например Guiness) със смесен газ, понякога се използва газ под налягане с, когато се налива бира. В нашия асортимент ще намерите следните редуктори за системи, работещи с кег, както и съответните аксесоари:

Редуктор на налягането с AFG система със 7 бара

  • Редуктор на налягането за система с 3 бара
  • Регулатор с междинно налягане за въглероден диоксид, азот или смесен газ
  • Подходящи аксесоари и резервни части

 

Покупка на висококачествен регулатор на налягане

Изберете редуктор на налягане, която е подхояща за Вашата система и изберете съответния модел директно от нашия магазин. Вие ще получите не само изгодни и бърза доставка, но и висококачествен продукт, на който можете да разчитате за безопасната работа с Вашата система .