Отпечатък


 

Легална идентификация на оператора на уебсайт:

 
 
Алла Маер
Lise-Meitner-Straße 7
30926 Seelze
Дойчланд
Телефон: 051518779898
Имейл: info@beer-universe.com
 
 
Алтернативно разрешаване на спорове:
Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебно разрешаване на спорове (ODR платформа), която може да бъде видяна на адрес https://ec.europa.eu/odr.